Przejdź do treści
program Małe ojczyzny

II edycja programu „Małe ojczyzny”

Program „Małe ojczyzny” inicjuje i wspiera działania służące dokumentowaniu mało znanych wątków historii lokalnych. W jego ramach powstają teksty, słuchowiska, wystawy, organizowane są spotkania mieszkańców i inne działania upowszechniające nieopowiedziane dotąd historie – teraz, dzięki „Małym ojczyznom”, wydobywane na światło dzienne.

W efekcie naboru do drugiej edycji programu, ogłoszonego wiosną 2021 roku, spłynęło do nas ponad 30 zgłoszeń z całej Polski. Wszystkim, którzy zgłosili do nas swoje projekty, serdecznie dziękujemy – jesteśmy pod wielkim wrażeniem Waszego zaangażowania w odkrywanie historii lokalnej i głębokiego rozumienia swoich małych ojczyzn.

Spośród przesłanych zgłoszeń wyłoniliśmy uczestników drugiej edycji programu. Dawid Gudel z Suchowoli i Mateusz Radomski z Olkusza opracowali teksty, na które złożyły się fragmenty osobistych świadectw, zaczerpniętych między innymi z pamiętników, wspomnień, kronik czy nagrań historii mówionej. Nad procesem opracowywania materiału czuwali redaktorzy z Fundacji Ośrodka KARTA – partnera merytorycznego programu.

Uczestnicy, we współpracy z Centrum Archiwistyki Społecznej, przygotowali także towarzyszące tekstom – i tworzące dla nich kontekst – działania kulturalne i słuchowiska popularyzujące zgromadzoną wiedzę.

Tematy, które podjęli: dotyczące społeczności żydowskiej w Suchowoli i działalności kobiet w ruchu oporu na ziemi olkuskiej, są trudne, ale szalenie ważne. Ważne dla mieszkańców tych miejscowości i regionów, ale też – poprzez swój uniwersalny wymiar – dla nas wszystkich.

Regulamin II edycji programu „Małe ojczyzny”

Załącznik do regulaminu: specyfikacja tekstu opracowywanego w ramach programu

Poradnik „Jak znaleźć temat w historii lokalnej”

wydarzenia w ramach programu

SUCHOWOLA

Tekst „Suchowola 1941”

Próba rekonstrukcji wydarzeń z lata 1941 roku, gdy po wejściu Niemców w podlaskim miasteczku dochodzi do zbrodni na miejscowych Żydach. Materiał został opublikowany w kwartalniku „Karta” nr 108.

Słuchowisko „Będziesz tą, która przeżyje”

Słuchowisko, w aktorskiej interpretacji Marii Maj, zostało oparte na wspomnieniach urodzonej w Suchowoli w 1920 roku Jeannette Geldwert (z d. Szejna Fainberg). Było częścią wystawy otwartej 17 lipca 2021 roku w Centrum Trzech Kultur w Suchowoli, podczas IV Festiwalu Kultur.  Więcej informacji

ZIEMIA OLKUSKA

Tekst „Konspiratorki

Wspomnienia kobiet związanych z ruchem oporu na ziemi olkuskiej w czasie II wojny światowej. Autor zgromadził ich głosy indywidualne świadectwa ich doświadczeń, pozostające dotąd w tle opowieści o walce prowadzonej przez mężczyzn. Tekst powstał we współpracy z redakcją kwartalnika „Karta”.

Audycja „Kobiety olkuskiej konspiracji

Audycja poświęcona udziałowi kobiet w konspiracji w czasie II wojny światowej. Fragmenty wspomnień uczestniczek ruchu oporu łączą się z perspektywą badaczy – lokalnych historyków i rekonstruktorki.