Przejdź do treści

ambasadorzy archiwistyki społecznej

Ruch archiwistyki społecznej to głównie rozproszone po Polsce działania lokalne. Chcąc dotrzeć do jak największej liczby podobnych inicjatyw, powołaliśmy grupę ambasadorów archiwistyki społecznej. To osoby, które ze swoją wiedzą, charyzmą i zaangażowaniem zdecydowały się wesprzeć nas w tym działaniu. Pomagają nam w rozwijaniu kompetencji archiwistów społecznych i ich sieciowaniu. Promują działalność i zbiory archiwów społecznych oraz zachęcają do tworzenia nowych.

Ambasadorzy to nie tylko archiwiści społeczni – są wśród nich bibliotekarze, animatorzy kultury, regionaliści, menedżerowie. Na co dzień specjalizują się w cyfryzacji zbiorów, badaniach naukowych, animacji kultury czy edukacji młodzieży. Łączy ich zapał do działania i chęć propagowania idei archiwistyki społecznej.

Justyna Makarewicz

województwo kujawsko-pomorskie

Zdjęcie portretowe Justyny Makarewicz. Kobieta uśmiecha się.

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2011 roku pracuje w Urzędzie Miejskim w Kcyni. Podejmuje działania zmierzające do popularyzacji historii Kcyni. Założyła i prowadzi Dźwiękowe Archiwum Kcyni, którego celem jest gromadzenie relacji, wspomnień, fotografii, pamiątek. Organizuje wydarzenia kulturalne, prowadzi działania w szkołach, nagrywa rozmowy z mieszkańcami, przygotowuje wystawy.

Mariusz Bieciuk

województwo podlaskie

Zdjęcie portretowe Mariusza Bieciuka.

Ukończył studia podyplomowe z archiwistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2014 roku w Białostockim Ośrodku Kultury prowadzi Mediatekę CLZ – archiwum historii mówionej miasta i regionu. Odpowiadał za stworzenie Pracowni Digitalizacji w BOK, obecnie kieruje jej pracami. W swojej pracy odpowiada m.in. za pozyskanie, opracowanie i udostępnianie materiałów do archiwum oraz za jego stronę internetową. Brał udział w wielu projektach dokumentacyjnych zakończonych wydawnictwami, wystawami i działaniami edukacyjnymi. Współpracował przy realizacji takich projektów jak: „Podlaskie Zbiory Cyfrowe” w Podlaskim Instytucie Kultury, „Suwalskie pogotowie cyfrowe” w Bibliotece Publicznej w Suwałkach, projekt „100 100-latków na 100-lecie” z Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość, „Polacy w Argentynie” i „Na tatarskim szlaku” z Fundacją Ośrodka KARTA. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej - od 2019 r. w zarządzie stowarzyszenia, gdzie odpowiada za przygotowanie warsztatów i szkoleń.

Agnieszka Wargowska-Dudek

województwo małopolskie

Zdjęcie Agnieszki Wargowskiej-Dudek wśród grupy innych osób, uśmiecha się w czasie rozmowy.

Jest menedżerką kultury z doświadczeniem w instytucjach samorządowych i organizacjach pozarządowych, specjalistką ds. pozyskiwania funduszy, animatorką, badaczką i choreografką. Była członkinią Rady przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego (do roku 2015) oraz Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (do roku 2013). Jest założycielką i prezeską Fundacji ARTS. Do 2019 roku, jako dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wiśniowej, włączyła się w działania na rzecz ratowania jedynej w Polsce drewnianej bożnicy z początku XX wieku zachowanej w niezmienionym stanie. Współpracuje ze środowiskami naukowymi, prowadząc projekty badawcze i animacyjne związane z wielokulturowym dziedzictwem Małopolski. Jest współautorką książki „Handmade in Wiśniowa. Wiśniowsko rócno robota. O najbardziej materialnym z niematerialnych aspektów dziedzictwa kulturowego w pogranicznej gminie Wiśniowa”. Jako choreografka specjalizuje się w polskich tańcach narodowych (Regionalny Zespół Banda Burek, Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka”, Zespół „Wadowice”). Jako uczestniczka sieci Liderów Dialogu jest zaangażowana w dialog polsko-żydowski.

Iwona Flis

województwo pomorskie

Zdjęcie portretowe uśmiechniętej Iwony Fils.

Z wykształcenia jest anglistką i menedżerką, ma ponad 20 lat doświadczenia w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi. Jest założycielką i prezeską Fundacji im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie”, powołanej dla uczczenia pamięci Stanisława Flisa i dla realizacji bliskich mu celów. Fundacja działa prężnie w Gdańsku, sieciując funkcjonujące tam archiwa społeczne. Wspiera je, organizuje konferencje, liczne szkolenia i warsztaty, wydaje publikacje i organizuje konkursy dla młodzieży. Iwona Flis jest także aktywną członkinią gdańskiego oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, w partnerstwie z którym od 5 lat realizuje różne projekty skierowane do środowiska archiwistów społecznych na Pomorzu. Obecnie przygotowuje pracę doktorską na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego poświęconą Polskiemu Instytutowi Naukowemu w Ameryce i prowadzonemu przez niego archiwum społecznemu.

dr Joanna Dziadowiec-Greganić

województwo małopolskie

Zdjęcie portretowe. Ciemnowłosa kobieta w okularach, Joanna Dziadowiec-Greganić, uśmiecha się.

Jest antropolożką kultury, kulturoznawczynią, menedżerką i animatorką kultury, ekspertką ds. ochrony i zarządzania dziedzictwem i pamięcią kulturową oraz międzykulturowości. Jest adiunktem w Katedrze Zarządzania Kulturą UKSW w Warszawie, etnoekspertką i Przewodniczącą Rady Programowej w Fundacji ARTS, współtwórczynią Kooperatywnego Ośrodka Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego K-ORSO. Została laureatką XI edycji Konkursu Narodowego Centrum Kultury na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze, której efektem jest książka „FESTUM FOLKLORICUM. Performatywność folkloru w kulturze współczesnej. Rzecz o międzykulturowych festiwalach folklorystycznych”. Jest także współautorką książki „Handmade in Wiśniowa. Wiśniowsko rócno robota. O najbardziej materialnym z niematerialnych aspektów dziedzictwa kulturowego w pogranicznej gminie Wiśniowa”. Badania naukowe łączy z praktyką jako ekspertka i mentorka dla organizacji kultury, festiwali i mediów, menadżerka i animatorka przedsięwzięć naukowych i kulturalnych, członkini krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń oraz sieci akademickich i kulturalnych.