ambasadorzy archiwistyki społecznej

Ruch archiwistyki społecznej to głównie rozproszone po Polsce działania lokalne. Chcąc dotrzeć do jak największej liczby podobnych inicjatyw, powołaliśmy lokalnych ambasadorów archiwistyki społecznej. To osoby, które ze swoją wiedzą, charyzmą i zaangażowaniem zdecydowały się wesprzeć nas w tym działaniu. Wyszukują oddolne archiwa, ale też inicjatywy mające dopiero potencjał do rozwinięcia się w kierunku archiwum społecznego. Kontaktują ze sobą miejscowych aktywistów i inspirują do działania.

Ambasadorzy to nie zawsze archiwiści społeczni – są wśród nich bibliotekarze, animatorzy kultury, regionaliści, menedżerowie. Na co dzień specjalizują się w cyfryzacji zbiorów, badaniach naukowych, animacji kultury czy edukacji młodzieży. Łączy ich zapał do działania w lokalnym środowisku.

Dagna Kruszewska-Mach

województwo mazowieckie (bez Warszawy)

Zdjęcie

Dagna Kruszewska-Mach

województwo mazowieckie (bez Warszawy)

Z wykształcenia jest filolożką polską, z zawodu bibliotekarką. Od ponad 10 lat pracuje w Gminnej Bibliotece Publicznej w Raszynie. Od wielu lat należy do sieci aktywnych bibliotekarzy LABiB. W 2018 r. Została laureatką Listy 100 osób, które przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych (wyróżnienie przyznawane jest przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych Polsce). Poza standardową biblioteczną pracą z książką zajmuje się też edukacją najmłodszych czytelników i promocją działań biblioteki online i offline. Od 2016 roku prowadzi raszyńskie Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej, pozyskując związane z regionem archiwalia. W wolnych chwilach łapie z synami Pokemony i – oczywiście – dużo czyta.

Mariusz Bieciuk

województwo podlaskie

Zdjęcie

Mariusz Bieciuk

województwo podlaskie

Ukończył studia podyplomowe z archiwistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2014 roku w Białostockim Ośrodku Kultury prowadzi Mediatekę CLZ – archiwum historii mówionej miasta i regionu. Odpowiadał za stworzenie Pracowni Digitalizacji w BOK, obecnie kieruje jej pracami. W swojej pracy odpowiada m.in. za pozyskanie, opracowanie i udostępnianie materiałów do archiwum oraz za jego stronę internetową. Brał udział w wielu projektach dokumentacyjnych zakończonych wydawnictwami, wystawami i działaniami edukacyjnymi. Współpracował przy realizacji takich projektów jak: „Podlaskie Zbiory Cyfrowe” w Podlaskim Instytucie Kultury, „Suwalskie pogotowie cyfrowe” w Bibliotece Publicznej w Suwałkach, projekt „100 100-latków na 100-lecie” z Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość, „Polacy w Argentynie” i „Na tatarskim szlaku” z Fundacją Ośrodka KARTA. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej - od 2019 r. w zarządzie stowarzyszenia, gdzie odpowiada za przygotowanie warsztatów i szkoleń.

Łukasz Jakubowski

województwo kujawsko-pomorskie

Zdjęcie

Łukasz Jakubowski

województwo kujawsko-pomorskie

Jest regionalistą, pracuje w Bibliotece Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim, gdzie koordynuje działania Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej. Jest autorem m.in. szkiców z dziejów Sępólna Krajeńskiego pt. „Krajeński las rzeczy”, przeszło 100 artykułów i infografik publikowanych w lokalnej prasie, autorem wystaw (m.in. „Rozgość się, Polsko”, „Grudzińscy - non omnis moriar”) i wielu innych projektów poświęconych historii lokalnej, takich jak wirtualna mapa Sępólna i okolic w okresie II RP, czy strona internetowa komierowscy.pl, poświęcona Komierowskim z Komierowa. O archiwistyce społecznej mówi m.in., że „pomaga nam lepiej zrozumieć miejsce, w którym jesteśmy”. Przeczytaj, co jeszcze opowiada o swojej przygodzie z archiwistyką i historią lokalną.

Agnieszka Wargowska-Dudek

województwo małopolskie

Zdjęcie

Agnieszka Wargowska-Dudek

województwo małopolskie

Jest menedżerką kultury z doświadczeniem w instytucjach samorządowych i organizacjach pozarządowych, specjalistką ds. pozyskiwania funduszy, animatorką, badaczką i choreografką. Była członkinią Rady przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego (do roku 2015) oraz Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (do roku 2013). Jest założycielką i prezeską Fundacji ARTS. Do 2019 roku, jako dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wiśniowej, włączyła się w działania na rzecz ratowania jedynej w Polsce drewnianej bożnicy z początku XX wieku zachowanej w niezmienionym stanie. Współpracuje ze środowiskami naukowymi, prowadząc projekty badawcze i animacyjne związane z wielokulturowym dziedzictwem Małopolski. Jest współautorką książki „Handmade in Wiśniowa. Wiśniowsko rócno robota. O najbardziej materialnym z niematerialnych aspektów dziedzictwa kulturowego w pogranicznej gminie Wiśniowa”. Jako choreografka specjalizuje się w polskich tańcach narodowych (Regionalny Zespół Banda Burek, Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka”, Zespół „Wadowice”). Jako uczestniczka sieci Liderów Dialogu jest zaangażowana w dialog polsko-żydowski.

Iwona Flis

województwo pomorskie

Zdjęcie

Iwona Flis

województwo pomorskie

Z wykształcenia jest anglistką i menedżerką, ma ponad 20 lat doświadczenia w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi. Jest założycielką i prezeską Fundacji im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie”, powołanej dla uczczenia pamięci Stanisława Flisa i dla realizacji bliskich mu celów. Fundacja działa prężnie w Gdańsku, sieciując funkcjonujące tam archiwa społeczne. Wspiera je, organizuje konferencje, liczne szkolenia i warsztaty, wydaje publikacje i organizuje konkursy dla młodzieży. Iwona Flis jest także aktywną członkinią gdańskiego oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, w partnerstwie z którym od 5 lat realizuje różne projekty skierowane do środowiska archiwistów społecznych na Pomorzu. Obecnie przygotowuje pracę doktorską na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego poświęconą Polskiemu Instytutowi Naukowemu w Ameryce i prowadzonemu przez niego archiwum społecznemu.

Ilona Dusza-Kowalska

województwo podkarpackie

Zdjęcie

Ilona Dusza-Kowalska

województwo podkarpackie

Jest prezeską Fundacji Rzeszowskiej zajmującej się kształtowaniem regionalnej tożsamości. Tworzy, eksperymentuje i koordynuje działania na styku kultury, edukacji, multimediów i aktywizmu społecznego. Została uhonorowana nagrodą Prezydenta Miasta Rzeszowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz promocji miasta. Zainicjowała i koordynowała autorskie projekty kulturalne, m.in.: „Mikrohistorie” z Muzeum Historii Polski, „Czas w kadrze zatrzymany – Edward Janusz i jego fotografie”, czy „UCHO – dźwiękowy wehikuł”. Zajmuje się edukacją filmową i regionalną, jest współtwórczynią rzeszowskich produkcji dokumentalnych: „Rzeszowskie janusze. Rodzina”, czy „SEDNO – społecznościowy film dokumentalny”. Pracowała z młodzieżą, z osobami dorosłymi, z seniorami, z różnymi grupami społecznymi, w tym z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Inspiracje do działania znajduje w ludziach.

dr Joanna Dziadowiec-Greganić

województwo małopolskie

Zdjęcie

dr Joanna Dziadowiec-Greganić

województwo małopolskie

Jest antropolożką kultury, kulturoznawczynią, menedżerką i animatorką kultury, ekspertką ds. ochrony i zarządzania dziedzictwem i pamięcią kulturową oraz międzykulturowości. Jest adiunktem w Katedrze Zarządzania Kulturą UKSW w Warszawie, etnoekspertką i Przewodniczącą Rady Programowej w Fundacji ARTS, współtwórczynią Kooperatywnego Ośrodka Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego K-ORSO. Została laureatką XI edycji Konkursu Narodowego Centrum Kultury na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze, której efektem jest książka „FESTUM FOLKLORICUM. Performatywność folkloru w kulturze współczesnej. Rzecz o międzykulturowych festiwalach folklorystycznych”. Jest także współautorką książki „Handmade in Wiśniowa. Wiśniowsko rócno robota. O najbardziej materialnym z niematerialnych aspektów dziedzictwa kulturowego w pogranicznej gminie Wiśniowa”. Badania naukowe łączy z praktyką jako ekspertka i mentorka dla organizacji kultury, festiwali i mediów, menadżerka i animatorka przedsięwzięć naukowych i kulturalnych, członkini krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń oraz sieci akademickich i kulturalnych.