Przejdź do treści

Deklaracja dostępności Centrum Archiwistyki Społecznej

Centrum Archiwistyki Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://cas.org.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 12 kwietnia 2021
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15 października 2023

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 12 kwietnia 2021
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 13 listopada 2023

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Tomasza Wojakowskiego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Dane kontaktowe:

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każda osoba ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy zgłoszenie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli zgłoszenie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, jak najszybciej poinformujemy Cię o tym oraz zaproponujemy nowy termin realizacji Twojego zgłoszenia, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia ze zgłoszeniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związanych z dostępnością cyfrową, możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja biura Centrum Archiwistyki Społecznej

Siedziba Centrum Archiwistyki Społecznej znajduje się na 7. piętrze biurowca przy ul. Tadeusza Rejtana 17 lok. 25/26/27 w Warszawie.

Komunikacja publiczna

Do Centrum Archiwistyki Społecznej można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Przed budynkiem znajduje się parking z miejscem wydzielonym dla osób ze szczególnymi potrzebami (wymagane jest wcześniejsze zarezerwowanie miejsca postojowego – prosimy o kontakt na adres mailowy kontakt@cas.org.pl lub pod numerem telefonu: 22 294 11 00). Aktualny rozkład jazdy można sprawdzić na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

W pobliżu biura znajdują się następujące przystanki komunikacji publicznej (stan na 14.12.2023)

Przystanki autobusowe

 • Wiśniowa 01 (ok 300 metrów od biura) – obsługuje linię autobusową 119 w kierunku ul. Puławskiej

 • Rakowiecka 03 (ok 400 metrów od biura) – obsługuje linię autobusową 119 w kierunku ul. Puławskiej

 • Rakowiecka 04 (ok. 400 metrów od biura) – obsługuje linie autobusowe 167 i 168 w kierunku Pola Mokotowskiego

Przystanki tramwajowe

 • Rakowiecka 05 (ok. 550 metrów od biura) – obsługuje linie tramwajowe 4, 10, 18 w kierunku ul. Dworkowej

 • Goworka 02 (ok. 700 metrów od biura) – obsługuje linie tramwajowe 4, 10, 18 w kierunku pl. Unii Lubelskiej

W rozkładzie jazdy autobusów i tramwajów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

Najbliższa stacja metra linii M1 to Pole Mokotowskie (ok. 850 metrów od biura).

Dostępność wejścia do budynku

Do siedziby Centrum Archiwistyki Społecznej prowadzi jedno wejście, które jest przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Drzwi nie są sterowane automatycznie, ale na parterze znajduje się recepcja dla całego budynku z osobą, która zawsze pomoże w otwarciu drzwi wejściowych. Lada recepcji nie jest obniżona.

Na ścianie, po lewej stronie od wejścia głównego, jest przycisk, za pomocą którego można wezwać osobę, która pomoże wejść do budynku.

Wewnątrz budynku po lewej stronie za recepcją znajdują się 2 windy, które są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Drzwi do windy mają 90 cm szerokości. Windy są wyposażone w barierki i lustra.

Na parterze przy windach znajduje się ogólnodostępna toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku. Drzwi wejściowe do toalety mają 95 cm szerokości.

Prosimy, aby osoby ze szczególnymi potrzebami, które planują odwiedzić Centrum Archiwistyki Społecznej, zgłosiły przed umówioną wizytą, że potrzebują asysty. Prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 294 11 00.

Centrum Archiwistyki Społecznej nie dysponuje pętlą indukcyjną.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.