Przejdź do treści

Na trwałe. Projekt zabezpieczania zbiorów społecznych

Projekt powstał, aby wspierać archiwa społeczne w opiece nad gromadzonymi przez nie zdjęciami, nagraniami audio i wideo, dokumentami życia społecznego – zarówno w ich postaci cyfrowej, jak i fizycznej. Wyłonione w naborze organizacje otrzymają od nas wiedzę, narzędzia oraz wsparcie finansowe, które pozwolą im na uporządkowanie, opracowanie, digitalizację i właściwe przechowywanie wybranych przez nie zbiorów.

Baner promujący projekt zabezpieczania zbiorów społecznych "Na trwałe", edycja 2024

Pierwszą, pilotażową edycję projektu „Na trwałe” realizujemy od lutego do grudnia 2024. Wyniki naboru do tegorocznej edycji opublikujemy do 5 kwietnia 2024.

Archiwa społeczne, które wyłonione zostaną do udziału w projekcie „Na trwałe”, otrzymają od CAS wsparcie merytoryczne i finansowe. Poprzez wizyty studyjne i konsultacje będziemy dzielić się wiedzą o opracowaniu, digitalizacji i porządkowaniu zbiorów. Przekażemy podstawowe materiały do archiwizacji, zgodnie z konkretnymi potrzebami danego archiwum społecznego. Za zrealizowane u siebie prace archiwalne, wyłonione w naborze organizacje otrzymają od nas dofinansowanie.

Wspólnie wypracujemy konkretne metody i rozwiązania dla danego archiwum społecznego, które pozwolą samodzielnie zabezpieczać zbiory w przyszłości.

Nasz projekt wynika bezpośrednio z diagnoz i analiz, jakie zawarliśmy w Strategii wzmacniania trwałości zbiorów społecznych. Dzięki niej udało się określić, jakie są ogólne wyzwania i zagrożenia, które mogą utrudniać archiwom społecznym dbanie o ich zbiory. „Na trwałe. Projekt zabezpieczenia zbiorów społecznych” służyć ma wsparciu archiwów społecznych w ich opiece nad zbiorami.

Tegoroczną edycję skierowaliśmy do archiwów społecznych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, samorządowe instytucje kultury (np. biblioteki, domy kultury), koła gospodyń wiejskich i stowarzyszenia gospodyń wiejskich.

Co oceniamy?

Zgłoszenie do projektu polegało na przekonującym umotywowaniu, dlaczego dana kolekcja lub dane kolekcje z Waszego archiwum społecznego wymagają opracowania i zabezpieczenia. Wniosek ocenimy pod kątem wartości i unikatowości kolekcji, potrzeby opracowania i zabezpieczania oraz pomysłu na dalsze ich wykorzystanie.

 • Wartość kolekcji jest pojęciem subiektywnym, kojarzyć się może z cennymi muzealiami lub rzadkimi artefaktami przeszłości. Ruch archiwistyki społecznej podkreśla jednak, że każde zdjęcie wyjęte z domowej szuflady i opowieść każdej osoby ma wartość – każde źródło może powiedzieć nam coś niezwykłego o przeszłości.

 • Poprzez wartość i unikatowość rozumiemy znaczenie danej kolekcji dla lokalnej społeczności, jej przeszłości i teraźniejszości. Być może dane zbiory pozwalają opowiedzieć historie do tej pory nieznane, zintegrować i/lub zanimować lokalną społeczność, zachęcić osoby do dzielenia się własnymi opowieściami. Być może są to materiały z XIX wieku lub początku XX wieku, które wymagają opieki z uwagi na upływający czas, lub zbiory unikatowe dla danego regionu. Wartość zbiorów społecznych to nie tylko ich rola w ochronie dziedzictwa, lecz także to, jak wzmacniają tożsamość społeczności i angażują ją we wspólną przeszłość i teraźniejszość. Innymi słowy, to Wy określicie, dlaczego dana kolekcja jest wartościowa i unikatowa – dlatego prosimy o konkretne przykłady i motywacje do zajęcia się danym zbiorem.

Co otrzymają archiwa społeczne?

Jury składające się z pracownic i pracowników CAS oraz ekspertek i ekspertów zewnętrznych wyłoni 10 organizacji, których zbiory wymagają opracowania i zabezpieczenia. Wyłonione organizacje zyskają:

 • wsparcie finansowe w wysokości 5000 zł brutto na wynagrodzenie za prace archiwalne przeprowadzone przez osoby związane z danym archiwum społecznym w trakcie trwania projektu, do końca października 2024. Wynagrodzenie wypłacone zostanie na koniec prac lub w dwóch ratach, po wykonaniu danego etapu prac zaproponowanych przez archiwum społeczne

 • szkolenia z Otwartego Systemu Archiwizacji

 • profesjonalne opakowania do archiwizacji (takie jak teczki czy pudła bezkwasowe) i dyski zewnętrzne do przechowywania plików cyfrowych o łącznej wartości do 1000 zł brutto

 • wizyty studyjne (min. 1, maks. 2), podczas których określimy konkretne potrzeby danej kolekcji, a także będziemy mogli wspólnie zrewidować postęp prac

 • konsultacje z pracownikami i pracownicami CAS przez cały okres trwania projektu

 • możliwość konsultacji z ekspertkami i ekspertami zewnętrznymi (np. w obszarze konserwacji zbiorów)

Harmonogram projektu w 2024 roku

To pierwsza edycja naszego projektu, który ma charakter pilotażowy; bierzemy jednak pod uwagę możliwość zorganizowania kolejnych edycji w przyszłości, które skupiać będą się na wybranych zagadnieniach związanych z trwałością i zabezpieczaniem zbiorów społecznych.

 • 5 lutego 2024: ogłoszenie naboru

 • 20 lutego 2024, godz. 13.00–14.30: spotkanie informacyjne online

 • 27 lutego 2024, godz. 18.00–19.30: spotkanie informacyjne online

 • 5 marca 2024 do godz. 23.59: termin przesyłania zgłoszeń

 • do 5 kwietnia 2024: ogłoszenie wyników

 • kwiecień: podpisanie umów o współpracy z wyłonionymi archiwami społecznymi

 • kwiecień/maj – październik 2024: realizacja działań, w tym:

  – realizacja prac archiwalnych

  – ustalane indywidualnie: szkolenia online z Otwartego Systemu Archiwizacji

  – ustalane indywidualnie: wizyty studyjne pracownic i pracowników CAS (min. 1, maks. 2)

  – ustalane indywidualnie: konsultacje

 • listopad – 20 grudnia 2024: podsumowania, przesłanie raportów końcowych

Przewidujemy także możliwość zorganizowania spotkania podsumowującego na koniec projektu; ewentualne informacje w tej sprawie podamy w drugiej połowie 2024 roku.

Skąd pomysł na ten projekt?

Archiwa społeczne to inicjatywy oddolne, oparte na pracy i pasji wielu osób, których działalność cechuje dobrowolność i nierzadko amatorski charakter (nie trzeba mieć wykształcenia archiwistycznego, by prowadzić archiwum społeczne, choć m.in. dzięki szkoleniom CAS podstawowa wiedza archiwistyczna dociera do coraz większej liczby osób). 

Owa dobrowolność i pasja wymagają wsparcia – archiwiści społeczni i archiwistki społeczne często pracują w swoim wolnym czasie, poświęcają własne środki na zbieranie materiałów i odkrywanie niezwykłych historii. Sytuacja finansowa archiwów społecznych bywa niestabilna. Innymi słowy, istnieje wiele czynników, które mogą utrudniać dbanie o zbiory, a istotnym słowem jest tutaj trwałość – opieka nad zbiorami w taki sposób, aby na długo zachować same zbiory i wszelkie informacje o nich: opisy, dane pochodzące od darczyńców itp.

Diagnozę tego stanu rzeczy opracowaliśmy w Strategii wzmacniania trwałości zbiorów społecznych. Zawiera ona dane dotyczące archiwów społecznych w Polsce, lecz także opisuje zagrożenia – zbiorów fizycznych, zbiorów cyfrowych, a także informacji o nich – które wpływają na trwałość gromadzonych materiałów. Strategia zakłada także realizację szeregu działań, które mają wspierać archiwa społeczne w opiece nad zbiorami – „Na trwałe. Projekt zabezpieczania zbiorów społecznych’’ jest właśnie jednym z nich.

zobacz także