Przejdź do treści

polityka prywatności serwisów CAS

Serwisy internetowe Centrum Archiwistyki Społecznej zbierają i przetwarzają dane osobowe. Ten dokument określa zasady oraz cele przetwarzania tych danych oraz opisuje, w jaki sposób przestrzegamy Twoich praw i w jaki sposób możesz ich dochodzić.

Definicje

Centrum Archiwistyki Społecznej/CAS/My – Centrum Archiwistyki Społecznej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rejtana 17, lok. 25/26/27 (02-516 Warszawa), wpisane do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod numerem RIK 119/2020, NIP: 5213889307, REGON: 385444632.

Dane Osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Serwisy CAS – Serwisy internetowe, których właścicielem jest CAS, a których dotyczy niniejsza Polityka Prywatności, w tym:

Jak również profile Centrum Archiwistyki Społecznej w mediach społecznościowych, z których korzysta CAS, w tym:

Użytkownik/Ty – osoba fizyczna odwiedzająca Serwisy CAS lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w Serwisach CAS.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności. Dotyczy ona wszystkich Serwisów, których właścicielem jest CAS.

A. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISACH

1. Korzystanie z Serwisów

Jeżeli korzystasz z Serwisów CAS jako Użytkownik, CAS przetwarza Twoje Dane Osobowe. Przez te dane należy rozumieć adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii. Twoja aktywność w Serwisach CAS, w tym Twoje Dane Osobowe, są rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług, czyli w celach:

  • analitycznych i statystycznych – by stale poprawić jakość usług świadczonych w ramach Serwisów CAS i dostosowywać ich funkcjonalności do Twoich potrzeb. Wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes CAS polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników oraz ich preferencji;
  • wykrywania nadużyć, identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom dla stabilności i poprawności działania Serwisów CAS.

2. Formularze dostępne w Serwisach CAS

W Serwisach CAS są dostępne 3 formularze:

3. Newsletter

Osobom, które w celu otrzymywania informacji o działalności CAS podały swój adres e-mail, CAS świadczy usługę newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu przesłania newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.

Dane Osobowe w tym przypadku są przetwarzane:

  • w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych;
  • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes CAS polegający na prowadzeniu analiz Twojej aktywności (np. kliknięcie w link zamieszczony w treści e-maila) w celu doskonalenia treści i formy newslettera.

W każdym momencie przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody, poprzez kliknięcie przycisku „Zrezygnuj z otrzymywania newslettera”, który znajduje się na końcu każdego wysyłanego do Ciebie newslettera.

B. COOKIES

1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na Twoim urządzeniu, gdy przeglądasz Serwisy CAS. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Cookies zapisywane przez Serwisy CAS wykorzystywane są wyłącznie w celu umożliwienia działań administracyjnych (logowanie się do zaplecza redakcyjnego) oraz gromadzenia danych statystycznych o popularności i sposobie wykorzystania Serwisów CAS (m.in. adres IP, konfiguracja przeglądarki, informacje o klikniętych odnośnikach czy długości odwiedzin na poszczególnych stronach). Cookies zapisywane przez serwis www.cas.org.pl wykorzystywane są także w celu ułatwienia dostępności (zapisywanie informacji o włączonej/wyłączonej wersji kontrastowej oraz o ustawionym powiększeniu czcionki).

2. Wykorzystujemy cookies do logowania się do administracji Serwisów CAS (PHPSESSID) oraz w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA). Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics oraz szczegółową dokumentacją cookies Google Analytics. Jeśli nie chcesz, by Twoje dane były zbierane przez Google Analytics, zastosuj blokujący dodatek Google.

3. Przetwarzanie Twoich danych osobowych w ramach cookies w celu monitorowania i poprawy działania Serwisów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu CAS w postaci nadzoru nad korzystaniem z oprogramowaniem i urządzeniami CAS.

4. Serwisy obce, do których czasem odsyłamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. W szczególności takie cookies pochodzą z serwisu YouTube (opisane są w polityce prywatności). Zarówno Analytics, jak i YouTube mogą używać plików cookie w celu gromadzenia informacji i generowania raportów ze statystykami na temat korzystania ze strony lub aplikacji, jednak bez danych umożliwiających identyfikację poszczególnych użytkowników. Wbudowane w Serwisy CAS wtyczki serwisów społecznościowych również przesyłają do tych serwisów pewne informacje, zgodnie z zasadami określonymi w ich politykach prywatności (Facebook, Twitter).

5. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. Wymaga to prostej konfiguracji przeglądarki internetowej. Zobacz, jak zmienić ustawienia cookies:

W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisów CAS będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

C. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ DANE OSOBOWE

Masz prawo, w przypadkach określonych w RODO, do:

1. Dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

2. Wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

3. Przenoszenia Danych.

4. Wniesienia skargi do PUODO gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich Danych Osobowych narusza przepisy RODO.

D. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Twoje Dane Osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny. Dostęp do Twoich Danych Osobowych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na Twoich Danych Osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników CAS.

Dokładamy starań, aby chronić strony Serwisy przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przetwarzania oraz przechowywania informacji. Stosujemy m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.

E. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

F. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Okres przetwarzania Danych Osobowych niezalogowanych użytkowników to czas, w którym na Twoim urządzeniu przechowywane będą pliki cookies, user agent i oglądane przez Ciebie zakładki i informacje w serwisie. Google Analytics przechowuje danych o użytkownikach i zdarzeniach w Serwisach CAS przez 26 miesięcy.

2. W przypadku danych pochodzących bezpośrednio od użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych przez CAS, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika.

G. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Centrum Archiwistyki Społecznej.

We wszystkich sprawach, w tym w związanych z danymi osobowymi, można się z nami skontaktować telefonicznie, listownie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Dane teleadresowe CAS:

ul. Rejtana 17, lok. 25/26/27
02-516 Warszawa
tel. (22) 294 11 00
e-mail: kontakt@cas.org.pl

Kontakt w sprawie danych osobowych:

Inspektor Danych Osobowych
Karolina Moczulak
e-mail: iod@cas.org.pl

H. ZMIANY POLITYKI

Ochrona Twoich Danych osobowych jest procesem dynamicznym i podlegającym nieustannym zmianom. Zmiany te mają na celu ochronę Twoich praw w sposób możliwie najskuteczniejszy, dlatego Polityka podlega bieżącej weryfikacji i aktualizacji. O wszelkich zmianach będziemy informować Użytkowników za pomocą Serwisów CAS lub wiadomości e-mail.

I. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Korzystając w jakikolwiek sposób z naszej strony lub Serwisów, akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności.