Otwarty System Archiwizacji

Otwarty System Archiwizacji (OSA) – dostępny pod adresem osa.archiwa.org – to bezpłatne narzędzie online służące do opracowywania zbiorów archiwów społecznych, a zarazem portal do ich udostępniania.

Otwarty System Archiwizacji jako narzędzie…

Program jest dostosowany do potrzeb osób bez specjalistycznej wiedzy archiwistycznej, umożliwiając im profesjonalne opracowanie zbiorów, oparte na standardach Międzynarodowej Rady Archiwów: ISAD(G), ISDIAH oraz ISAAR(CPF).

Otwarty System Archiwizacji umożliwia archiwistom społecznym opracowywanie zbiorów z zachowaniem hierarchii opisu archiwalnego: od poziomu najogólniejszego, jakim jest cały zbiór lub zespół, aż po opisy pojedynczych dokumentów. Do opisów fotografii, listów, wspomnień, dokumentów życia społecznego, nagrań audio i wideo mogą być załączane również kopie cyfrowe tych materiałów. System podpowiedzi pomaga początkującemu użytkownikowi prawidłowo wypełnić pola typu „sygnatura”, „data” czy „typ dokumentu”. Pracę z Otwartym Systemem Archiwizacji ułatwią także przygotowane przez nas samouczki.

Dostęp do narzędzia jest możliwy po wypełnieniu krótkiego formularza rejestracyjnego. Po otrzymaniu dostępu użytkownik korzysta z własnego panelu redaktora.

…i jako portal prezentujący zbiory społeczne

Archiwista może zdecydować o zaprezentowaniu całości lub części zbiorów opisanych przez siebie w Otwartym Systemie Archiwizacji na ogólnodostępnym portalu o tej samej nazwie.

Portal daje archiwom społecznym możliwość udostępnienia swoich zbiorów licznemu gronu odbiorców, a wszystkim użytkownikom – bez konieczności rejestracji i logowania – możliwość przeszukiwania zgromadzonych w jednym miejscu zbiorów społecznych z całej Polski.

Na portalu znajduje się ponad 100 tysięcy archiwaliów. To zbiory unikatowe, o innej specyfice niż te dostępne w archiwach państwowych. Pod względem tematycznym prezentowane zbiory są tak zróżnicowane, jak różne są archiwa społeczne: portal jest kopalnią wiedzy o lokalnych tradycjach, ale też na przykład o historii jazzu w Polsce. Swoje miejsce znalazły tu historie wybitnych postaci, jak himalaisty Jerzego Kukuczki czy fotografki Zofii Rydet, ale przede wszystkim tysiące opowieści zwykłych osób i rodzin. Prezentowane archiwalia opowiadają o życiu mieszkańców dużych miast, społeczności miasteczek i wsi z niemal każdego regionu kraju.

Prosta, pełnotekstowa wyszukiwarka na portalu pozwala znaleźć zdjęcia, dokumenty czy nagrania na pożądany temat, a wyszukiwarka zaawansowana umożliwia zawężenie wyników poszukiwań do określonych dat, regionu lub archiwum.

Otwarty System Archiwizacji został stworzony przez Ośrodek KARTA, a obecnie jest prowadzony i rozwijany przez Centrum Archiwistyki Społecznej.

Kontakt w sprawie Otwartego Systemu Archiwizacji: