Przejdź do treści

Otwarty System Archiwizacji

Otwarty System Archiwizacji (OSA) – dostępny pod adresem https://www.osa.cas.org.pl/ – to bezpłatne narzędzie online służące do opracowywania zbiorów archiwów społecznych.

Program jest dostosowany do potrzeb osób bez specjalistycznej wiedzy archiwistycznej, umożliwiając im profesjonalne opracowanie zbiorów, oparte na standardach Międzynarodowej Rady Archiwów: ISAD(G), ISDIAH oraz ISAAR(CPF).

Otwarty System Archiwizacji umożliwia archiwistom społecznym opracowywanie zbiorów z zachowaniem hierarchii opisu archiwalnego: od poziomu najogólniejszego, jakim jest cały zbiór lub zespół, aż po opisy pojedynczych dokumentów. Do opisów fotografii, listów, wspomnień, dokumentów życia społecznego, nagrań audio i wideo mogą być załączane również kopie cyfrowe tych materiałów. System podpowiedzi pomaga początkującemu użytkownikowi prawidłowo wypełnić pola typu „sygnatura”, „data” czy „typ dokumentu”. Pracę z Otwartym Systemem Archiwizacji ułatwią także przygotowane przez nas samouczki.

Dostęp do narzędzia jest możliwy po wypełnieniu krótkiego formularza rejestracyjnego. Po otrzymaniu dostępu użytkownik korzysta z własnego panelu redaktora.

Zbiory Społeczne – portal prezentujący materiały zamieszczone w Otwartym Systemie Archiwizacji

Archiwista może zdecydować o zaprezentowaniu całości lub części zbiorów opisanych przez siebie w Otwartym Systemie Archiwizacji na ogólnodostępnym portalu Zbiory Społeczne: zbioryspoleczne.pl.

Portal daje archiwom społecznym możliwość udostępnienia swoich zbiorów licznemu gronu odbiorców, a wszystkim użytkownikom – bez konieczności rejestracji i logowania – możliwość przeszukiwania zgromadzonych w jednym miejscu zbiorów społecznych z całej Polski.

Na portalu znajduje się ponad 170 tysięcy archiwaliów. To zbiory unikatowe, o innej specyfice niż te dostępne w archiwach państwowych. Pod względem tematycznym prezentowane zbiory są tak zróżnicowane, jak różne są archiwa społeczne: portal jest kopalnią wiedzy o lokalnych tradycjach, ale też na przykład o historii jazzu w Polsce. Swoje miejsce znalazły tu historie wybitnych postaci, jak himalaisty Jerzego Kukuczki czy fotografki Zofii Rydet, ale przede wszystkim tysiące opowieści zwykłych osób i rodzin. Prezentowane archiwalia opowiadają o życiu mieszkańców dużych miast, społeczności miasteczek i wsi z niemal każdego regionu kraju.

Prosta, pełnotekstowa wyszukiwarka na portalu pozwala znaleźć zdjęcia, dokumenty czy nagrania na pożądany temat, a wyszukiwarka zaawansowana umożliwia zawężenie wyników poszukiwań do określonych dat, regionu lub archiwum.

  • Zbiory Społeczne są nową odsłoną portalu Otwarty System Archiwizacji (osa.archiwa.org), utworzonego przez Fundację Ośrodka KARTA, a następnie rozwijanego przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Od chwili premiery nowego portalu nazwa Otwarty System Archiwizacji dotyczy narzędzia online do opracowywania zbiorów przez archiwa społeczne, będącego integralną częścią portalu Zbiory Społeczne.

Kontakt w sprawie Otwartego Systemu Archiwizacji: