Przejdź do treści

Centrum Archiwistyki Społecznej – Strona główna

Zbiory Społeczne

Zbiory Społeczne (zbioryspoleczne.pl) to portal, który pozwala w jednym miejscu przeszukiwać materiały ze zbiorów archiwów społecznych z całej Polski. Wśród przeszło 145 000 prezentowanych na nim archiwaliów znajdziecie unikalne fotografie, dokumenty, pamiątki i nagrania historii mówionej. Jest kopalnią wiedzy o życiu społeczności miast, miasteczek i wsi, o lokalnych tradycjach, ale też o historii grup zawodowych, polskiej emigracji, himalaizmu czy jazzu.