Aktualności

20.03.2023
Centrum Archiwistyki Społecznej

Webinar wokół portalu Zbiory Społeczne

Wraz ze Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich Oddział w Gdańsku oraz Fundacją im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” zapraszamy na spotkanie o funkcjonowaniu portalu Zbiory Społeczne!

17.03.2023
Ogólne

Narodowy Instytut Architektury
i Urbanistyki zbiera archiwalne zdjęcia Starego Miasta w Elblągu

Do 31 marca można przekazywać zbiory związane z odbudową starówki w Elblągu. Wybrane materiały zostaną zdigitalizowane i wykorzystane do wystawy na temat historii elbląskiego Starego Miasta.

15.03.2023
Ogólne

Nowość! Wielkopolskie Archiwum Społeczne dołącza do portalu Zbiory Społeczne

Wielkopolskie Archiwum Społeczne właśnie wprowadziło i opracowało swoje zbiory w Otwartym Systemie Archiwizacji. Archiwum udostępniło także swoje materiały na portalu Zbiory Społeczne!

13.03.2023
Ogólne

Książka o Piekarach Śląskich

Prace nad książką „Izba Regionalna w Piekarach Śląskich. Historia, działalność i zbiory społecznego archiwum miasta i regionu” autorstwa Łukasza Żywulskiego są już na ostatniej prostej!

10.03.2023
Ogólne

Zbiory społeczne o Towarzystwach Gimnastycznych „Sokół” w nowym projekcie

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół" Gniazdo w Zakopanem wraz z Fundacją ARTS oraz we współpracy z Centrum Archiwistyki Społecznej oraz innymi partnerami zajmie się odkrywaniem i popularyzowaniem wiedzy o „sokolich gniazdach” w całej Polsce poprzez zbiory społeczne.

Archiwiści społeczni

Zbiory Społeczne

Zbiory Społeczne (zbioryspoleczne.pl) to portal, który pozwala w jednym miejscu przeszukiwać materiały ze zbiorów archiwów społecznych z całej Polski. Wśród przeszło 100 000 prezentowanych na nim archiwaliów znajdziecie unikalne fotografie, dokumenty, pamiątki i nagrania historii mówionej. Jest kopalnią wiedzy o życiu społeczności miast, miasteczek i wsi, o lokalnych tradycjach, ale też o historii grup zawodowych, polskiej emigracji, himalaizmu czy jazzu.