Dotacje ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa zadaniaKwota zadaniaRok realizacji zadania
„Zakup systemu informatycznego do wspierania udzielania zamówień publicznych”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
69 000 zł2023

„Publikacja podręcznika dla archiwistów społecznych”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
150 000 zł2023

„V Kongres Archiwów Społecznych”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

300 000 zł
2023

„Zakup serwera i dysków HDD oraz wdrożenie sprzętu i konfiguracja systemu kopii zapasowych”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
33 086,10 zł2022

Tłumaczenie i publikacja książki Paula Thompsona i Joanny Bornat
pt. „The Voice of the Past. Oral History”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
110 000 zł2021

„IV Kongres Archiwów Społecznych”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
217 034,24 zł2021

„Rozbudowa Otwartego Systemu Archiwizacji OSA”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
405 408 zł2021–2022

„Modernizacja Otwartego Systemu Archiwizacji, w tym zakup oprogramowania i analiza UX”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

479 269,50 zł
2020–2021