Przejdź do treści

Dotacje celowe ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Mobilny pawilon wystawienniczy Centrum Archiwistyki Społecznej

Data podpisania umowy: maj 2024

Czas realizacji zadania: 2024

Kwota dofinansowania: 235 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 235 000,00 zł

Opis zadania: 1. Zakup przyczepy do transportu mobilnego pawilonu wystawienniczego. 2. Produkcja konstrukcji (szkielet stalowy) mobilnego pawilonu do zabudowy. 3. Zabudowa zewnętrzna i wewnętrzna.

Zakup systemu informatycznego do wspierania udzielania zamówień publicznych

Data podpisania umowy: kwiecień 2023

Czas realizacji zadania: 2023

Kwota dofinansowania: 69 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 69 000,00 zł

Opis zadania: 1. Zakup systemu informatycznego do wspierania udzielania zamówień publicznych oraz kontroli budżetu wydatków za dany rok budżetowy. 2. Integracja systemu informatycznego do wspierania udzielania zamówień publicznych z systemem księgowym w celu zapewnienia przepływu danych między systemami. 3. Modernizacja serwera produkcyjnego Centrum Archiwistyki Społecznej.

Publikacja „Podręcznika dla archiwistów społecznych”

Data podpisania umowy: luty 2023

Czas realizacji zadania: 2023

Kwota dofinansowania: 150 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 150 000,00 zł

Opis zadania: „Podręcznik dla archiwistów społecznych” to kompendium wiedzy dla osób, które chcą założyć archiwum społeczne jak i dla tych, które już je prowadzą. Książka zawiera porady dotyczące m.in. opracowania zbiorów i ich popularyzacji. Została wydana drukiem oraz jest dostępna online (https://cas.org.pl/podrecznik/).

V Kongres Archiwów Społecznych

Data podpisania umowy: luty 2023

Czas realizacji zadania: 2023

Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 300 000,00 zł

Opis zadania: Przygotowanie i realizacja V Kongresu Archiwów Społecznych w formule stacjonarnej i online.

Zakup serwera i dysków HDD oraz wdrożenie sprzętu i konfiguracja systemu kopii zapasowych

Data podpisania umowy: sierpień 2022

Czas realizacji zadania: 2022

Kwota dofinansowania: 40 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 40 000,00 zł

Opis zadania: Zakup dodatkowego serwera wraz z dyskami HDD, a także usługi wdrożenia ich w istniejącą infrastrukturę informatyczną Centrum Archiwistyki Społecznej, konfiguracji segmentacji sieci, instalacji niezbędnego oprogramowania oraz weryfikacji odtwarzania maszyn wirtualnych w celu zabezpieczenia kopii bezpieczeństwa.

Tłumaczenie i publikacja książki Paula Thompsona i Joanny Bornat pt. „The Voice of the Past. Oral History”

Data podpisania umowy: kwiecień 2021

Czas realizacji zadania: 2021

Kwota dofinansowania: 110 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 110 000,00 zł

Opis zadania: Tłumaczenie i publikacja książki Paula Thompsona i Joanny Bornat pt. „The Voice of the Past. Oral History”. Książka została wydana drukiem oraz w formie ebooka.

IV Kongres Archiwów Społecznych

Data podpisania umowy: luty 2021

Czas realizacji zadania: 2021

Kwota dofinansowania: 219 500,00 zł

Całkowita wartość zadania: 219 500,00 zł

Opis zadania: Przygotowanie i realizacja IV Kongresu Archiwów Społecznych w formule stacjonarnej i online.

Rozbudowa Otwartego Systemu Archiwizacji OSA

Data podpisania umowy: listopad 2021

Czas realizacji zadania: 2021–2022

Kwota dofinansowania: 500 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 500 000,00 zł

Opis zadania: 1. Rozbudowa i modernizacja panelu redaktora Otwartego Systemu Archiwizacji: nowe funkcjonalności oraz nowa graficzna odsłona panelu 2. Automatyzacja i ergonomizacja procesu wprowadzania danych przez archiwa społeczne: nowe funkcjonalności 3. Wzmocnienie przejrzystości portalu i atrakcyjnego prezentowania zbiorów 4. Analiza systemu pod kątem dostępności oraz User Interface panelu redaktora OSA

Modernizacja Otwartego Systemu Archiwizacji, w tym zakup oprogramowania i analiza UX

Data podpisania umowy: listopad 2020

Czas realizacji zadania: 2020–2021

Kwota dofinansowania: 500 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 500 000,00 zł

Opis zadania: 1. Analiza ilościowa i jakościowa Otwartego Systemu Archiwizacji pod kątem User Experience: testowanie funkcjonalności i przejrzystości portalu oraz wygody korzystania 2. Wzmocnienie funkcji prezentacyjnej i wyszukiwawczej portalu osa.archiwa.org, tak aby był przyjazny dla szerokiego grona odbiorców 3. Wzmocnienie komunikacji systemu z użytkownikami 4. Usprawnienie pracy archiwalnej w panelu redaktora: automatyzacja procesów wprowadzania danych 5. Dodanie funkcjonalności uwzględniających postulaty środowisk zajmujących się archiwizacją zbiorów dźwiękowych