Przejdź do treści

Zbiory Społeczne

Portal Zbiory Społeczne prezentuje dokumenty życia społecznego, fotografie, nagrania audio i wideo. Unikatowe zbiory archiwów społecznych gromadzone w lokalnych stowarzyszeniach, fundacjach, bibliotekach czy w ramach prywatnych inicjatyw, dzięki portalowi Zbiory Społeczne są teraz łatwo dostępne – w jednym miejscu – dla wszystkich zainteresowanych odbiorców. Użytkownicy mają możliwość przeglądania ponad 170 000 materiałów, zamieszczonych przez ponad 260 archiwów społecznych. Zanim materiały archiwalne trafią na portal Zbiory Społeczne archiwiści dodają je i opisują w Otwartym Systemie Archiwizacji

Jakie zbiory można znaleźć na portalu?

Archiwalia prezentowane na portalu opowiadają zarówno o życiu mieszkańców dużych miast, jak i społeczności mniejszych miejscowości i wsi z niemal każdego regionu kraju. Swoje miejsce znalazły tu historie wybitnych postaci, na przykład himalaisty Jerzego Kukuczki czy fotografki Zofii Rydet, ale przede wszystkim tysiące opowieści zwykłych osób i rodzin. Udostępnione zbiory są tak zróżnicowane, jak różne są archiwa społeczne: portal jest kopalnią wiedzy o lokalnych tradycjach – posłuchamy tu między innymi tradycyjnych piosenek śpiewanych przez członkinie kół gospodyń wiejskich i obejrzymy fragmenty bogato zdobionych kronik. Znajdziemy historie białostockich esperantystów, przeniesiemy się też do uwiecznionych na zdjęciach ogródków działkowych. Poznamy również niezwykłe historie grup zawodowych, na przykład pielęgniarek i położnych.

Jak działa portal?

Prosta, pełnotekstowa wyszukiwarka na portalu pozwala szybko znaleźć zdjęcia, dokumenty czy nagrania na pożądany temat, które można zawęzić do określonych dat, regionów lub danego archiwum. Dzięki temu wyszukiwane zdjęć czy dokumentów dotyczących rodzinnej miejscowości lub wydarzeń, które pamiętamy z dzieciństwa, jest bardzo łatwe.

Kto może skorzystać ze Zbiorów Społecznych?

Portal Zbiory Społeczne może być dla każdego z nas nieocenionym źródłem do poszukiwań historii lokalnej czy rodzinnych korzeni. Artyści znajdą tu inspiracje dla swojej sztuki, pisarze i dziennikarze — materiały do tworzenia tekstów, reportaży lub audycji, a studenci i badacze bezcenne archiwalia, które wzbogacą ich prace naukowe. 

  • Zbiory Społeczne są nową odsłoną portalu Otwarty System Archiwizacji (osa.archiwa.org), utworzonego przez Fundację Ośrodka KARTA, a następnie rozwijanego przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Od chwili premiery nowego portalu nazwa Otwarty System Archiwizacji dotyczy narzędzia online do opracowywania zbiorów przez archiwa społeczne, będącego integralną częścią portalu Zbiory Społeczne.

Zobacz film promujący portal Zbiory Społezczne.
Zobacz relację z inauguracji portalu Zbiory Społeczne