Przejdź do treści

Strategia wzmacniania trwałości zbiorów społecznych

Strategia wzmacniania trwałości zbiorów społecznych Centrum Archiwistyki Społecznej wraz z tekstami eksperckimi jest efektem pierwszego etapu działań programowych Centrum Archiwistyki Społecznej mających na celu wzmacnianie trwałości zbiorów gromadzonych przez oddolne i różnorodne społeczne inicjatywy. Autorzy i autorki diagnozują najważniejsze wyzwania i zagrożenia dla trwałości zbiorów społecznych: fizycznych, cyfrowych i informacji o zbiorach.

Tekst powstał na podstawie analizy danych zgromadzonych przez CAS od początku powstania instytucji (a wcześniej gromadzonych przez Ośrodek KARTA), tekstów eksperckich oraz badania obejmującego 59 archiwów społecznych, przeprowadzonego w lutym 2022 roku. 

Strategia wyznacza najważniejsze obszary aktywności instytucji na kolejne lata. Realizacja celów strategii rozpocznie się od 2024 roku, we współpracy z archiwami społecznymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, archiwami państwowymi, uczelniami, mediami.


Strategia została napisana przez Katarzynę Ziętal, dyrektorkę CAS, we współpracy z Maciejem Melonem, który jest autorem rozdziału 5. W przygotowaniu strategii brała udział również Małgorzata Pankowska-Dowgiałło, kierowniczka Działu Rozwoju Kompetencji Archiwistów Społecznych CAS.

Autorzy i autorki tekstów eksperckich: dr hab Tomisław Giergiel (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Rafał Golat (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), dr hab. Marek Konstankiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Agata Mucha (Narodowy Instytut Dziedzictwa), Marcin Musiał (Ośrodek „Pamięć i przyszłość”), Agnieszka Wargowska-Dudek (Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS).


Strategia wzmacniania trwałości zbiorów społecznych Centrum Archiwistyki Społecznej
Katarzyna Ziętal, Maciej Melon (rozdział 5.)

Zbiory Społeczne w Muzeach
dr hab. Tomisław Giergiel

Status prawny zbiorów społecznych w bibliotece
Rafał Golat

Trwałość zasobów archiwów społecznych w świetle przepisów ustawy z 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
dr hab. Marek Konstankiewicz

Niematerialne dziedzictwo kulturowe – istota oraz trwałość jego zbiorów
Anna Mucha

Trwałość zbiorów społecznych w kontekście działalności izb pamięci
Marcin Musiał

Finansowanie archiwów społecznych a trwałość ich zbiorów 
Agnieszka Wargowska-Dudek