wszystkie wydarzenia

Tu i teraz? Historia mówiona a teraźniejszość

Środa

25.05.2022

17.00–18.30

Serdecznie zapraszamy na pierwsze wydarzenie w ramach cyklu “Głos przeszłości w drodze”. Tym razem spotkamy się w Krakowie. 

Czy historia mówiona może służyć dokumentowaniu współczesności? Jak prowadzić projekty, które dotykają tego, co dzieje się wokół nas – wydarzeń często trudnych, jeszcze nieprzetworzonych przez pamięć i czas? 

Wobec wielu działań poświęconych dokumentowaniu bieżących wydarzeń, postanowiliśmy zaprosić do rozmowy ekspertki zajmujące się dziedziną historii mówionej. Wspólnie zastanowimy się nad tym, jak metody historii mówionej sprawdzą się w różnych projektach dotyczących aktualnych wydarzeń.  

Dyskusja pt. „Tu i teraz? Historia mówiona a teraźniejszość” odbędzie się z udziałem dr hab. prof. UJ Marty Kurkowskiej-Budzan, dr Wiktorii Kudeli-Świątek, Aliny Doboszewskiej i dr hab. prof. UJ Barbary Klich-Kluczewskiej. Rozmowę poprowadzi Adriana Kapała z Centrum Archiwistyki Społecznej. Słowo powitalne wygłosi dr hab. Janusz Mierzwa, prof. UJ.

Sala nr 210 Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gołębia 13

Środa 25 maja 2022, w godz. 17.00–18.30

Wydarzenie objęte jest patronatem Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej. 

wszystkie wydarzenia