wszystkie wydarzenia

Powołanie Rady Programowej Centrum Archiwistyki Społecznej

Środa

16.06.2021

Miło nam poinformować o powołaniu Rady Programowej Centrum Archiwistyki Społecznej. Członkowie Rady są reprezentantami instytucji publicznych oraz środowisk akademickich, samorządowych i pozarządowych, których działania ściśle łączą się z zadaniami Centrum.

Wszyscy przedstawiciele Rady związani są z archiwistyką społeczną, dzięki czemu są zaangażowanymi ambasadorami tej dziedziny i będą twórczo doradzać w sprawie kierunków jej rozwoju.

16 czerwca 2021 r. w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady, podczas której wręczono powołania oraz wybrano przewodniczącego Rady, dr. hab. Pawła Rodaka, oraz jego zastępcę, dr. hab. Mirosława Supruniuka. Omówiona została strategia działania Centrum Archiwistyki Społecznej. Dyskutowano także na temat perspektyw rozwoju dziedziny, jaką jest archiwistyka.

W skład rady wchodzą: Weronika Czyżewska-Waglowska, Zbigniew Gluza, dr hab. Marlena Jabłońska, dr Artur Jóźwik, Monika Maniewska, dr Paweł Pietrzyk, dr hab. Paweł Rodak (przewodniczący Rady), dr hab. Mirosław Supruniuk (zastępca przewodniczącego Rady), dr Magdalena Wiśniewska-Drewniak.

Oprócz wszystkich członków Rady w spotkaniu wzięli udział Mateusz Adamkowski, dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, oraz przedstawiciele Centrum Archiwistyki Społecznej: dyrektorka Katarzyna Ziętal, jej zastępczyni Joanna Łuba oraz Małgorzata Pankowska-Dowgiało, kierowniczka Działu Rozwoju Kompetencji Archiwistów Społecznych.

Więcej informacji o członkach Rady znajduje się w zakładce O nas.

Fot. Maciej Łabudzki

wszystkie wydarzenia