Przejdź do treści
wszystkie wydarzenia

Open call na prezentacje projektów inspirowanych historią mówioną

Poniedziałek

17.04.2023

Jeśli historia mówiona była dla Ciebie punktem wyjścia do interwencji artystycznej, stworzenia wystawy, spektaklu, książki, filmu, działań społecznych lub edukacyjnych, opowiedz o tym podczas V Kongresu Archiwów Społecznych, który odbędzie się w dniach 29.09 – 1.10.2023 w Lublinie.

Historia na głosy. V Kongres Archiwów Społecznych to święto i spotkanie archiwistów i archiwistek społecznych z całej Polski, a także wszystkich osób zainteresowanych oddolnym zapisywaniem historii. 

Tematem przewodnim piątej edycji Kongresu będzie historia mówiona. Prezentacje, debaty i warsztaty staną się okazją do wymiany doświadczeń i wzajemnej inspiracji.

Zasady naboru

Do udziału w naborze zapraszamy zarówno indywidualnych twórców i twórczynie jak i przedstawicieli i przedstawicielki instytucji kultury.

Przeczytaj regulamin, wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij go w terminie do 22 maja 2023 roku do Karoliny Sakowicz na adres k.sakowicz@cas.org.pl.

Ze względów organizacyjnych prosimy, aby na Kongresie jeden projekt prezentowała jedna osoba, która była zaangażowana w jego przygotowanie i realizację.

Jeśli zakwalifikujemy Cię do prezentacji swojego projektu, będziesz mieć możliwość uczestnictwa w całym programie Kongresu. Twoja ok. 7‑minutowa prezentacja oraz rozmowa w gronie pozostałych występujących będą transmitowane na platformie internetowej Kongresu oraz w mediach społecznościowych CAS.

Wynagrodzenie za prezentację projektu podczas Kongresu wyniesie 1000 zł brutto.

Ważne terminy

  • 22.05 – przesłanie zgłoszenia (jednoznaczne z akceptacją regulaminu)

  • 26.05 – mailowe powiadomienie o wyborze projektów do prezentacji

  • czerwiec–wrzesień – czas na przygotowanie prezentacji we współpracy z Centrum Archiwistyki Społecznej

  • 30.09 – próby prezentacji w miejscu realizacji V Kongresu – Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS w Lublinie

  • 01.10 – prezentacja projektów i udział w rozmowie

Partnerami tegorocznego Kongresu są Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Polskie Towarzystwo Historii Mówionej.

wszystkie wydarzenia