Przejdź do treści
Powrót do strony Archifest

VI Krajowe Sympozjum Archiwalne – archiwa rodzinne i społeczne

Do 30 kwietnia można zgłaszać swój udział w VI Krajowym Sympozjum Archiwalnym, które odbędzie się w Lublinie, w dniach 24-25 maja.

Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję zapoznać się z ciekawymi zbiorami gromadzonymi przez osoby fizyczne, organizacje społeczne i instytucje publiczne.

W bogatym programie Sympozjum znajdą się m.in takie zagadnienia, jak:

  • dostępność cyfrowa zbiorów;

  • historia mówiona;

  • archiwa państwowe a archiwa rodzinne – relacje;

  • spuścizny prezydentów, premierów i ministrów;

  • internet – nowe narzędzie archiwistów rodzinnych;

  • protokoły sekcji zwłok jako źródło badań historycznych;

  • depozyt po żołnierzach polskich sił zbrojnych.

Z ramienia CAS wystąpią: Katarzyna Ziętal, Adriana Kapała i Małgorzata Pankowska-Dowgiało.

Więcej informacji oraz szczegółowy program i formularz zapisów znajduje się na stronie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Powrót do strony Archifest