Przejdź do treści
Powrót do strony Archifest

Wystawa

Wystawa „Świadectwa i dyplomy
Organizator: Archiwum Społeczne Biblioteki Centrum Kultury w Szczuczynie

Termin: 7 czerwca 2024 (piątek) godz. 10.00
Miejsce:
Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie (ul. Łomżyńska 11)

Wystawa oryginalnych świadectw szkolnych i dyplomów ze zbiorów archiwum. Większość z nich zostanie zaprezentowana po raz pierwszy! Najstarsze dokumenty pochodzą z końca XIX wieku. Na ekspozycji można zobaczyć m.in. świadectwa w języku polskim, rosyjskim, niemieckim czy wypisane odręcznie na wyrwanych kartkach dokumenty z okresu II wojny światowej. 


Biblioteka Centrum Kultury w Szczuczynie gromadzi materiały dotyczące gminy Szczuczyn i jej mieszkańców. Na zasób składają się kolekcje rodzinne zawierające archiwalia z XX wieku, począwszy od roku 1914, a także fotografie krajobrazu i architektury Szczuczyna z lat 40., 50. i 60. XX wieku. Ponadto instytucja udostępnia materiały dotyczące Ochotniczej Straży Pożarnej Szczuczyna i Niedźwiadnej pochodzące z archiwum OSP oraz z archiwów prywatnych. W zbiorze są także fotografie, dokumenty, wspomnienia i relacje dotyczące wcześniej istniejącej Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie. Prowadzi też „Regionalną Izbę Historii i Tradycji” i opiekuje się „Muzeum Pożarnictwa”.


Materiały pochodzą od Organizatora.

Powrót do strony Archifest