Przejdź do treści
przejdź do bazy archiwów

Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich

organizacja pozarządowa, fundacja

Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich powstała w 2006 roku w Warszawie, by objąć ochroną spuściznę polskich Ormian rozproszoną po II wojnie światowej, po ekspatriacji z terenów południowo-wschodniej Polski. Głównym miejscem pochodzenia spuścizny było osiem parafii ormiańskokatolickich: Stanisławów, Łysiec, Tyśmienica, Kuty, Horodenka, Śniatyn, Brzeżany, Czerniowce oraz kuria archidiecezji lwowskiej obrządku ormiańskiego.

W 2005 roku, ówczesny ordynariusz obrządku ormiańskiego, kardynał Józef Glemp, powierzył uporządkowanie tego dobytku, składowanego w seminarium duchownym w Paradyżu, powołanej przez niego czteroosobowej „Radzie Prymasa Polski dla wiernych Ormian katolików w Polsce”. Okazało się, że samo uporządkowanie nie jest wystarczające i należałoby obiekty te lepiej zabezpieczyć. Do czasu powołania przez ordynariusza Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, zgromadzone przedmioty znajdowały się pod opieką wspomnianej Rady Prymasa, której członkowie na własny koszt przewieźli je do wynajętego, strzeżonego lokalu w Warszawie i z pomocą przedstawicieli społeczności ormiańskiej zaczęli tworzyć inwentarz z natury.

Po powołaniu Fundacji, prace inwentaryzacyjne były kontynuowane. Fundacja musiała od początku pozyskiwać w konkursach środki na swoją działalność – czyli na wynajem lokalu oraz na projekty, które obejmowały i obejmują pięć zasadniczych obszarów: prace związane z archiwum, konserwację zbiorów, digitalizację zbiorów, udostępnianie zbiorów i popularyzację wiedzy o polskich Ormianach.

Działalność Fundacji opiera się na bezinteresownym entuzjazmie, pasji i wolontariackiej pracy osób nią zarządzających i z nią współpracujących.
przejdź do kontaktu

Archiwum Archiwum Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich; Wirtualne Archiwum Ormian Polskich

Archiwum Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich

W skład Archiwum Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich wchodzi ponad 3600 obiektów. Na zasób składają się m.in.: 87 zabezpieczonych i w większości zdigitalizowanych woluminów ksiąg rękopiśmiennych, w tym 52 w języku ormiańskim; 386 opakowanych woluminów starych druków ormiańskich i europejskich, w tym druki z XVI i XVII w.; 11 dokumentów pergaminowych; prawie 2800 książek wydanych po 1800 r.; 46 ksiąg stanu cywilnego i zapowiedzi przedślubnych parafii ormiańskokatolickich z dawnych Kresów polski – zdigitalizowane; 15 spuścizn i archiwów rodzinnych przekazanych do Fundacji; 4,5 metra bieżącego spuścizny abpa Józefa Teodorowicza, w części zdigitalizowanej; 3 zespoły akt parafialnych, w części zdigitalizowanych; 712 grup tematycznych w galerii fotografii, w większości zdigitalizowanych. Mamy pod opieką także muzealia: ok. 100 kompletów szat liturgicznych, naczynia liturgiczne, obrazy i pamiątki.

Obiekty zostały zdezynfekowane, są zewidencjonowane i opracowywane w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej (ZoSIA).

Wirtualne Archiwum Ormian Polskich

W Wirtualnym Archiwum Polskich Ormian (www.archiwum.ormianie.pl) prezentowane są zdigitalizowane materiały oraz zindeksowane: księgi metrykalne (prawie 19000 rekordów w 2022 r.) i ormiańskie pochówki na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie oraz na Starych Powązkach w Warszawie. Udostępniona jest tu spuścizna arcybiskupa Józefa Teodorowicza (w tym m.in. korespondencja, notatki), akta urzędów parafialnych parafii Stanisławów i Tyśmienica, rękopisy (w tym link do Ewangeliarza ze Skewry z końca XII w.), czasopisma (w tym komplet „Posłańca św. Grzegorza” z dwudziestolecia międzywojennego), archiwalne fotografie (m.in. spuścizna księdza Dionizego Kajetanowicza i Stanisława Donigiewicza oraz fotografie rodzinne).

www.szukajwarchiwach.gov.pl

Udostępnionych tu jest 13 opracowanych zespołów, w tym 2778 skanów wszystkich 46 ksiąg metrykalnych.
kresy historia mówiona dwudziestolecie międzywojenne wielokulturowość mniejszości narodowe

Rodzaje zbiorów

fotografie, muzealia, ikonografia, dokumenty osobiste, dokumentacja aktowa, rękopisy

Sposoby udostępniania

na miejscu, w internecie

Zobacz zbiory

Kontakt

Adres

ul. Świętojerska 12

00-236 Warszawa

Polska