Przejdź do treści
przejdź do bazy archiwów

Le Collectif Polonia Hauts-De-France

organizacja pozarządowa

Archiwum Wielkiej Polonijnej Zbiórki (La Grande Collecte) jest organizacją pozarządową zrzeszającą ponad 60 stowarzyszeń polonijnych we Francji, których celem jest propagowanie historii, kultury polskiej, ale również praca nad ochroną i waloryzacją dziedzictwa polonijnego, związanego z dwudziestowieczną historią polskiej emigracji zarobkowej we Francji. To stowarzyszenie koordynujące pracę środowisk polonijnych na terytorium Francji powstało w 2017 r. w Houdain, z inicjatywy działaczy polonijnych pragnących współpracować przy obchodach stulecia podpisania konwencji emigracyjnej (1919-2019), a także przygotować teren pod trwalszą współpracę w waloryzacji wspólnego dziedzictwa, którego uwieńczeniem jest projekt stworzenia Ośrodka dokumentującego historię i działania Polonii francuskiej.
przejdź do kontaktu

Archiwum La Grande Collecte De La Polonia: Le Centenaire 1919-2019 (Wielka Polonijna Zbiórka Dokumentacji Archiwalnej Na Stulecie)

Archiwum Wielkiej Polonijnej Zbiórki (La Grande Collecte) jest archiwum społecznym, gromadzonym od 2010 roku w ramach obchodu stulecia podpisania polsko-francuskiej konwencji emigracyjnej z 3 września 1919 r. i masowej emigracji zarobkowej do Francji w dwudziestoleciu międzywojennym. Zebrana dokumentacja pochodzi w większości ze zbiorów prywatnych i archiwów stowarzyszeniowych środowisk polonijnych we Francji. Zakres czasowy zbiorów obejmuje okres od II połowy XIX wieku (emigracja w Westfalii) aż do roku 2020. Materiały archiwalne są zróżnicowane zarówno pod względem tematycznym (rodzina, praca i edukacja, kultura, sport, związki zawodowe, stowarzyszenia), jak również geograficznym (głównie zagłębia przemysłowe północnej i wschodniej Francji, ale także inne regiony francuskie, w tym środowisko polonijne w Paryżu). Zgromadzone zbiory zawierają unikatowe fotografie związane z życiem lokalnych środowisk polonijnych, w tym zdjęcia obchodów świąt patriotycznych, inauguracji miejsc pamięci, jak również wsparcia dla rodaków w stanie wojennym, nie zapominając o losach rodzin rozproszonych po świecie w trakcie II wojny światowej. Wyjątkowa wartość archiwalna dotyczy również zbiorów polonijnej prasy, dokumentów osobistych związanych z pracą w kopalniach pn. Francji czy polityczną opozycją do rządów komunistycznych w Polsce przed 1989 r. Całość dokumentacji zebranej w ramach zbiórki w latach 2020-2021 (ponad 2000 dokumentów) została zdigitalizowana na potrzeby archiwum.
opozycja antykomunistyczna II wojna światowa dwudziestolecie międzywojenne emigracja

Rodzaje zbiorów

fotografie, wspomnienia, muzealia, ikonografia, nagrania audio, nagrania wideo, dokumenty osobiste, dokumenty życia społecznego, filatelistyka, wydawnictwa drugiego obiegu, czasopisma, druki ulotne, książki, plakaty, pocztówki, dokumenty urzędowe, korespondencja, pamiętniki, wycinki prasowe, dzienniki

Sposoby udostępniania

na miejscu, w internecie

Kontakt

Dni i godziny pracy archiwum

Zbiory sa zdigitalizowane i dostepne do konsultacji w formie elektronicznej w siedzibie organizacji w Dourges od poniedziałku do piatku

w godzinach od 10.00 do 16.00.

Kontakt w sprawie zbiorów

Adres

Rue Des Iris

62119 Dourges

Francja