Przejdź do treści
przejdź do bazy archiwów

Centrum Kultury w Siechnicach

instytucja samorządowa

Centrum Kultury w Siechnicach jest dużą i jedyną instytucją o charakterze kulturalnym na terenie gminy. Ogromną zaletą jej struktury jest układ rozproszonych placówek, co daje możliwości wielu działań, docierając do mieszkańców całej gminy. W swojej strukturze mamy biblioteki i kluby, które wspólnie tworzą sieć kulturalną gminy. Ostatnie dwa lata działalności pokazały znaczny wzrost aktywności centrum jako platformy do realizacji lokalnej polityki kultury, co spotkało się z bardzo dobrym odbiorem lokalnej społeczności. Działalność kulturalna placówki obejmuje zarówno duże wydarzenia takie jak: Dni Siechnic, Dożynki, Mikołajki, Sylwester, Festiwal Aktorstwa Filmowego, Przegląd Małych Form Scenicznych, Brave Kids, jak i mniejsze koncerty, wystawy, konkursy, spektakle. Nasza instytucja stale podnosi atrakcyjność, jakość i użyteczność oferty kulturalnej gminy, aktywizuje mieszkańców, również na obszarach wiejskich o utrudnionym dostępie do oferty kulturalnej.
przejdź do kontaktu

Archiwum

W Bibliotece Publicznej w Kotowicach proces gromadzenia materiałów i fotografii z historii miejscowości rozpoczął się w 2014 roku. Początkowo były to rozmowy z czytelnikami, a następnie z coraz większą grupą mieszkańców, co zaowocowało pierwszym spisanym wspomnieniom, a także pozyskanym zdjęciom. Bardzo istotne w tym procesie okazały się kontakty z osobami nie mieszkającymi już w Kotowicach. Takie osoby niekiedy posiadały więcej materiałów niż osoby obecnie zamieszkujące miejscowość. Niestety powódź z 1997 r. zniszczyła wiele materiałów i fotografii. Mimo wszystko udało się zgromadzić dość obszerny zbiór materiałów od osób, które z przyjemnością wróciły do „przeszłości”.
Materiały głównie dotyczą XX wieku: zdjęć około 100, około 50 dokumentów.
historia lokalna historia mówiona

Rodzaje zbiorów

fotografie, wspomnienia, dokumenty osobiste, dokumenty życia społecznego, mapy, pocztówki, rękopisy, dokumenty urzędowe, wycinki prasowe

Sposoby udostępniania

na miejscu, w internecie

Kontakt

Kontakt w sprawie zbiorów

Adres

Podwalna 1

55-010 Kotowice

Polska