Przejdź do treści
przejdź do bazy archiwów

Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego

organizacja pozarządowa

Fundacja dąży do trwałej poprawy jakości życia społeczności lokalnych poprzez diagnozę problemów społecznych, identyfikację kapitału ludzkiego, działania związane z tożsamością lokalną, animację społeczno-kulturalną środowiska lokalnego, usługi edukacyjne i doradztwo z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.
Ważne dla nas jest, by ludziom w danym miejscu poprawiła się jakość życia. Elementem tej jakości życia jest tożsamość lokalna, integracja, zaangażowanie obywatelskie w społeczności lokalnej. Dlatego prowadzone przez naszą Fundację Archiwum Społeczne Wielkiej Wyspy służy jako podmiot przyczyniający się do integracji mieszkańców Wielkiej Wyspy, wzrostu poczucia tożsamości społecznej/lokalnej, a także promocji terenu na poziomie miejskim i w regionie.
ASWW przyczynia się do promocji działań mających na celu zachowanie świadectw ważnych w kontekście społeczności, a także podniesienie znaczenia i popularyzacji archiwistyki.
przejdź do kontaktu

Archiwum Archiwum Społeczne Wielkiej Wyspy

Zasoby Archiwum Społecznego Wielkiej Wyspy prowadzonego przez Fundację Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego są gromadzone od 2014 r. Są to wycinki z gazet dotyczące poszczególnych mieszkańców i wydarzeń, wydania lokalnej gazety osiedlowej, widokówki, zdjęcia, wywiady z mieszkańcami, dokumenty niektórych mieszkańców, dokumenty Rady Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, wspomnienia. Zasoby te dotyczą okresu od 1955 r. do czasów obecnych.
historia lokalna historia mówiona

Rodzaje zbiorów

fotografie, wspomnienia, dokumenty osobiste, dokumenty życia społecznego, pocztówki, wycinki prasowe, dokumenty osobiste i urzędowe, artykuły prasowe

Sposoby udostępniania

zbiory nie są udostępniane

Kontakt

Adres

51-638 Wrocław

Polska

e-mail / telefon