Przejdź do treści
przejdź do bazy archiwów

Stowarzyszenie Federacji Młodzieży Walczącej

organizacja pozarządowa, stowarzyszenie

Stowarzyszenie zostało zawiązane w 2007 r. z inicjatywy byłych członków Federacji Młodzieży Walczącej (FMW), jako organizacja o zasięgu ogólnopolskim (z autonomicznymi strukturami zarządczymi na szczeblu regionalnym). Zrzesza wszystkich identyfikujących się z ideami założycielskimi. Zapewnia wsparcie i opiekę byłym działaczom FMW i ich rodzinom (w tym osobom osieroconym), a także ludziom związanym z innymi opozycyjnymi organizacjami młodzieżowymi. Celem stowarzyszenia jest propagowanie idei patriotycznych i rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Stowarzyszenie FMW realizuje swoje cele poprzez: pomoc osobom potrzebujących, edukację (w tym szkolenia) w obszarze praw człowieka, swobód obywatelskich i praw konsumenta, walkę z wykluczeniem społecznym i bezrobociem, udział w inicjatywach na rzecz integracji europejskiej i rozwoju społeczności lokalnych. Zajmuje się gromadzeniem i archiwizacją materiałów z okresu konspiracji solidarnościowej.
przejdź do kontaktu

Archiwum

Zbiory dotyczą historii działalności Federacji Młodzieży Walczącej (FMW) oraz innych pokrewnych organizacji z lat 80 XX w. Na zasób składają się fotografie przedstawiające m.in. happeningi FMW, akcje propagandowe, strajki, manifestacje, spotkania towarzyskie, działalność drukarską. Część zdjęć pochodzi ze zbiorów działaczy FMW. Stowarzyszenie gromadzi również: wspomnienia działaczy FMW z Warszawy, Wrocławia, Szczecina, Gdańska, Gdyni, materiały SB i MO przechowywane w Instytucie Pamięci Narodowej, dotyczące działalności opozycyjnej członków FMW, oficjalne teksty FMW, czasopisma drugiego obiegu takie jak: „Monit”, „Nasze Wiadomości”, „Bomba”, „Bunt”, „Róbmy swoje”, „Nie chcemy komuny”, „Sarmata”, „ABC”, „BMW”, „Antymantyka”, plakaty, ulotki, szablony, transparenty, znaczki pocztowe, kalendarze, kartki okolicznościowe, filmy dokumentalne. Zdjęcia związane z działalnością FMW oraz całe Archiwum FMW zostało przekazane do Archiwum Opozycji oraz Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA. Archiwum FMW powstało w 2007 r. na podstawie umowy pomiędzy Fundacją Ośrodka KARTA a Stowarzyszeniem Federacji Młodzieży Walczącej. Zbiór liczy 110 tytułów prasy federacyjnej oraz ok. 350 dokumentów. Osobny zbiór stanowią fotografie, które wchodzą w skład Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA. Katalog został podzielony na dwie części. Pierwsza zawiera opis wszystkich zbiorów dokumentowych FMW uporządkowanych chronologicznie w ramach teczek. Są to: dokumenty ogólnokrajowych władz i struktur, dokumenty z podziałem na regiony, materiały dotyczące czasopism federacyjnych, akta osobiste członków, materiały podziemnej działalności drukarskiej, wydawnictwa książkowe, poczta, muzealia oraz wycinki prasowe o FMW. Część druga zawiera wykaz czasopism FMW z podanym tytułem, podtytułem, wydawcą oraz miejscem wydania.
fotografia nagrania audio nagrania wideo opozycja antykomunistyczna

Rodzaje zbiorów

fotografie, wspomnienia, muzealia, ikonografia, nagrania audio, nagrania wideo, dokumenty osobiste, dokumentacja aktowa, filatelistyka, wydawnictwa drugiego obiegu

Sposoby udostępniania

na miejscu, w internecie

Zobacz zbiory

Kontakt

Adres

ul. Polanki 41/1

80-308 Gdańsk

Polska

e-mail / telefon

Strony WWW