wszystkie aktualności

Zbiory społeczne o Towarzystwach Gimnastycznych „Sokół” w nowym projekcie

„W zdrowym ciele zdrowy duch” to motto Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”, których pierwsze gniazda powstały w 1867 roku, i które jako pierwsze na taką skalę promowały w Polsce sport i zdrowy styl życia. Towarzystwa działały już w czasie zaborów, lecz szczególnie prężnie zaczęły funkcjonować w dwudziestoleciu międzywojennym. Propagowanie sportu i tężyzny fizycznej łączyło się z pielęgnowaniem postaw obywatelskich i zacieśnianiem więzi społecznych w równościowym duchu zdrowia publicznego.

Dziś, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Gniazdo w Zakopanem wraz z Fundacją ARTS oraz we współpracy z Centrum Archiwistyki Społecznej oraz innymi partnerami zajmie się odkrywaniem i popularyzowaniem wiedzy o „sokolich gniazdach” w całej Polsce poprzez zbiory społeczne.

Poprzez Otwarty System Archiwizacji opisane zostaną nie tylko materiały archiwalne, lecz także relacje osobiste sokolników i sokolnic, zgromadzone specjalnie do tego projektu. Planowane jest także wydanie publikacji, która w pogłębiony sposób przeanalizuje historię Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” z perspektywy praktyk kulturowych.

Więcej informacji na stronie projektu.

wszystkie aktualności