wszystkie aktualności

Zatorski Tydzień Naukowców

Od 20 do 26 września Gmina Zator we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie organizuje Zatorski Tydzień Naukowców. W ramach wydarzenia Urząd Miejski w Zatorze wspólnie z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, Towarzystwem Miłośników Ziemi Zatorskiej oraz Regionalnym Ośrodkiem Kultury tworzyć będzie archiwum społeczne Gminy Zator.

W programie Zatorskiego Tygodnia Naukowców znalazły się między innymi wywiady z mieszkańcami oraz wykłady.

Do udziału w tworzeniu archiwum społecznego zachęca Mariusz Makuch, burmistrz Zatora: – Gromadzone, dokumentowane i digitalizowane będą zdjęcia, wspomnienia i rodzinne pamiątki. Szczególnie ważne dla nas jest utrwalenie historii codzienności naszych mieszkańców poprzez organizowane wywiady i rozmowy.

Osoby zainteresowane udziałem i podzieleniem się rodzinnymi archiwaliami, wiedzą oraz wspomnieniami proszone są o kontakt z Działem Rozwoju, Oświaty i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Zatorze pod nr. tel. 33 8421 215 wew. 16. Wywiady i spotkania z mieszkańcami odbędą się w budynku pod adresem Rynek 2.

Z fotografii i innych archiwaliów oraz z nagrań relacji mieszkańców powstanie cyfrowa baza materiałów.

wszystkie aktualności