wszystkie aktualności

Wystawa „Esperanto żyje – białostockie wspomnienia”

Do 15 stycznia 2023 roku w Centrum im. Ludwika Zamenhofa prezentowana jest wystawa pod tytułem „Esperanto żyje – białostockie wspomnienia”, zorganizowana przez Białostocki Ośrodek Kultury, Białostockie Towarzystwo Esperantystów i Fundację Zamenhofa z okazji Białostockich Dni Zamenhofa. Jej celem jest pokazanie interesującego życia środowiska esperantystów od możliwie wczesnych czasów do współczesności.

Ludwik Łazarz Zamenhof (1859–1917), twórca esperanto, pomocniczego języka służącego porozumieniu ponad podziałami, urodził się w Białymstoku. Od wielu lat białostoccy esperantyści podążają za jego ideą: kontynuują naukę esperanta, kształtują kulturę esperancką, organizując wydarzenia i akcje, tłumacząc literaturę i wydając książki, jak również podróżują po świecie i goszczą esperantystów z innych krajów. Wystawa „Esperanto żyje – białostockie wspomnienia” składa się z ponad 200 fotografii, które dokumentują wiele wymienionych tu sfer kultury esperanckiej. Skany prywatnych zdjęć udostępnionych przez esperantystów zasiliły zasoby Mediateki CLZ, w której od 2012 roku znajduje się osobna ścieżka tematyczna Białostoccy esperantyści.

Centrum im. Ludwika Zamenhofa mieści się w Białymstoku przy ulicy Warszawskiej 19.

Więcej informacji

wszystkie aktualności