Przejdź do treści
wszystkie wydarzenia

Zbiórka PCPM dla Ukrainy

Poniedziałek

07.03.2022

Centrum Archiwistyki Społecznej wspiera misję Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej w Ukrainie. 

PCPM niesie pomoc ofiarom wojny w Ukrainie. Prosimy o wsparcie pomocy humanitarnej, ewakuacji ludności i pomocy psychologicznej dla dzieci.

Wasze wsparcie zostanie przeznaczone na utrzymanie i wyposażenie punktów pomocy humanitarnej, żywność i pomoc psychologiczną, paliwo. Dzięki zbiórce kupowane są  artykuły spożywcze, środki higieniczne, rzeczy potrzebne do zorganizowania prowizorycznej kuchni w punktach, np.: urządzenia do rezerwowego zasilania, wolnostojące urządzenia służące do gotowania, butle gazowe. Pomoc, którą teraz dostarczamy mieszkańcom Ukrainy ma charakter humanitarny – pozwala zabezpieczyć najpilniejsze potrzeby mieszkańców podczas wojny.

wszystkie wydarzenia