Przejdź do treści
wszystkie wydarzenia

WBREW WOJNIE (ПРОТИ ВІЙНИ) – zapowiedź wystawy fotografii Inki Rosochy

Czwartek

01.12.2022

19.00

1 grudnia 2022 o godzinie 19.00 w Witrynie Domu Wschodniego (plac Konstytucji 6, Warszawa) odbędzie się wernisaż wystawy „WBREW WOJNIE”, prezentującej fotografie autorstwa Inki Rosochy.

W pamięci – krew i pożoga
W oczach – lęk i nadzieja
Teraz, wbrew wojnie – miłość
Teraz, wbrew wojnie – odwaga.
– Wojciech Eichelberger (o projekcie wystawy)

„Wystawa powstała z potrzeby ukazania ukrytego, codziennego heroizmu ukraińskich kobiet, którym udało się uciec do Polski przed wojną. Kobiety te żyją nadal w przerażającym cieniu wojennego koszmaru, doświadczają tęsknoty, lęku i rozpaczy… ale dają zarazem świadectwo nadziei, siły i determinacji, a także radości i miłości – WBREW WOJNIE. Jakby wiedziały, że właśnie tego najbardziej będzie potrzebował kiedyś powojenny świat.” – mówi autorka wystawy, Inka Rosocha.

WBREW WOJNIE

Od dnia rosyjskiej agresji na Ukrainę do Polski zaczął płynąć potok osób uchodźczych – przeważnie kobiet, dzieci, osób starszych lub z niepełnosprawnościami. 

Część z nich postanowiła tu pozostać – i zorganizować sobie życie, mimo że często jest to opcja tymczasowa, na przeczekanie, dopóki nie będą mogły wrócić do domu. 

Krakowska Fundacja Dobra Wola od lat prowadzi liczne projekty w Ukrainie. W lutym 2022 roku od razu zaangażowała się w pomoc przybywającym do Krakowa uchodźcom. Osoby z Fundacji oferowały nie tylko podstawowe zasoby do życia, ale też wsparcie emocjonalne. Polegało ono przede wszystkim na towarzyszeniu i okazywaniu troski. Siłą rzeczy, podczas tych spotkań pojawiły się opowieści. Początkowo tylko wysłuchiwane, a później – także nagrywane. Wreszcie zyskały formę portretów, które ujęła w obiektywie Inka Rosocha. 

Wystawa składa się z 10 par portretów, których zestawienie z jednej strony oddaje dramatyczny konflikt sytuacji, w jakiej znalazły się ukraińskie kobiety, z drugiej zaś symbolizuje biologiczną, psychiczną i duchową siłę i niezłomność Ukrainy broniącej swojej ziemi i państwowości. 

Fragmenty wywiadów zaprezentowanych w broszurze towarzyszącej wystawie zostały  nagrane w ramach projektu „24.02.2022, 5 rano: Świadectwa Wojny”. Celem inicjatywy jest zapis świadectw dokumentujących doświadczenie obywateli i obywatelek Ukrainy szukających w Polsce schronienia przed wojną. Więcej o projekcie

Inka Rosocha jest fotograficzką z wykształceniem bibliotekoznawczym. Tworzy zdjęcia od lat 90., zajmuje się głównie fotografią portretową. Współpracowała z wieloma czasopismami oraz przy realizacji filmów.


Informacje praktyczne

Wystawa czynna dla zwiedzających w godzinach otwarcia Witryny Domu Wschodniego (plac Konstytucji 6, Warszawa):
poniedziałek – piątek, godz. 11.00 – 17.00
oraz podczas trwania wydarzeń, których program znajduje się na stronie WitrynaDW.pl . 

Organizatorzy wystawy:

Fundacja Dobra Wola

Współorganizatorzy:

Centrum Archiwistyki Społecznej

Witryna Domu Wschodniego – instytucja prowadzona przez Fundację Ośrodka KARTA 

Lokal przy pl. Konstytucji 6 jest wykorzystywany na cele kulturalne przez Fundację Ośrodka KARTA dzięki pomocy m.st. Warszawa – Dzielnicy Śródmieście.


🇺🇦🇺🇦🇺🇦

1 грудня 2022 року о 19.00 у Вітрині Східноєвропейського Дому (Plac Konstytucji 6, Варшава) відбудеться відкриття виставки «ПРОТИ ВІЙНИ», на якій будуть представлені фотографії Інки Росохи.

У пам’яті – кров і вогонь
В очах – страх і надія
Тепер, проти війни – мужність
Тепер, проти війни – кохання
Войцех Айхельбергер (після ознайомлення з дизайном виставки)

Виставка була створена з потреби показати прихований, повсякденний героїзм українських жінок, яким вдалося втекти до Польщі перед війною. Ці жінки досі живуть у жахливій тіні воєнного кошмару, вони відчувають тугу, страх і відчай… але водночас вони свідчать про надію, силу та рішучість, а також радість і любов – ПРОТИ ВІЙНИ. Ніби знали, що це колись найбільше буде потрібно повоєнному світу.

ПРОТИ ВІЙНИ

З дня початку російської агресії проти України до Польщі почав хлинути потік біженців – переважно жінок, дітей, людей похилого віку чи людей з обмеженими можливостями.

Деякі з них вирішили залишитися тут і організувати своє життя, хоча це часто тимчасовий варіант, чекати, поки вони зможуть повернутися додому.

Краківська Фундація «Добра воля» вже багато років проводить численні проекти в Україні. У лютому 2022 року одразу залучилася до допомоги біженцям, які прибувають до Кракова. Співробітники фонду запропонували не лише базові життєві ресурси, а й емоційну підтримку. Йшлося передусім про супровід та прояв турботи. Звичайно, під час цих зустрічей з’являлися історії. Спочатку лише прослухані, а згодом і записані. Нарешті вони набули форми портретів, знятих Інкою Росохою.

Виставка складається з 10 парних портретів, поєднання яких, з одного боку, відображає драматичну конфліктність ситуації, в якій опинилися українське жінки, а з іншого – символізує біологічну, психологічну та духовну силу та стійкість України, яка захищає свою землю і державність.

Фрагменти інтерв’ю, представлені у брошурі до виставки, записані в рамках проекту «24.02.2022, 5 ранку: Свідчення з війни». Метою ініціативи є запис свідчень, які документують досвід громадян України шукаючих притулку від війни в Польщі. Детальніше про проект

Інка Росоха – фотографка з бібліотекарською освітою. Фотографуванням займається з 1990-х років, переважно портретною зйомкою. Співпрацювала з багатьма журналами та при зйомці фільмів.

Практична інформація

Виставка відкрита для відвідувачів у години роботи Вітрини Східноєвропейського Дому (Plac Konstytucji 6, Варшава):

понеділок − п’ятниця, 11.00 – 17.00
та під час заходів, програма яких доступна на сайті WitrynaDW.pl.

Організатори виставки:

Фундація «Добра воля»

Співорганізатори:

Центр громадської архівістики

Вітрина Східноєвропейського Дому – установа Фундації центру КАРТА

Приміщення на пл. Конституції 6 використовується для культурних цілей Фундацією центру KARTA завдяки допомозі Столичного міста Варшави – район Середмістя.

wszystkie wydarzenia