wszystkie wydarzenia

Relacja z wizyty studyjnej ukraińskich naukowczyń i pracownic kultury

Poniedziałek

28.11.2022

W listopadzie gościliśmy naukowczynie i pracownice instytucji kultury z Ukrainy – uczestniczki wizyty studyjnej, której celem była wymiana doświadczeń i wsparcie rozwoju archiwistyki społecznej w Ukrainie. Na nasze gościnie czekaliśmy prawie rok. Ich przyjazd planowany na luty 2022 roku został uniemożliwiony przez wybuch wojny. Dziesięć miesięcy później udało się nam spotkać. 

Tygodniową wizytę wypełniły: spotkania w archiwach społecznych – w Fundacji Archeologia Fotografii, Towarzystwie Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, w CATL prowadzonym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Raszynie, instytucjach kultury nagrywających i przechowujących relacje historii mówionej – Domu Spotkań z Historią i Muzeum POLIN, a także warsztaty, podczas których pracownicy i współpracownicy CAS dzielili się doświadczeniem między innymi z zakresu tworzenia archiwów społecznych, opracowywania zdjęć, digitalizacji zbiorów i pracy z relacjami historii mówionej. Ważnym elementem wizyty była wymiana doświadczeń, dzięki której mogliśmy poznać wiele cennych inicjatyw związanych ze zbieraniem relacji historii mówionej, realizowanych obecnie w Ukrainie, a także zrozumieć ich specyfikę i nakreślić możliwe pola współpracy. 

Dziękujemy Fundacji Dobra Wola za zorganizowanie wizyty i Witrynie Domu Wschodniego prowadzonej przez Ośrodek KARTA za udostępnienie przestrzeni na wspólne działania, a także wszystkim goszczącym nas archiwom i instytucjom.  

Wizyta zorganizowana została przez Fundację Dobra Wola we współpracy z Centrum Archiwistyki Społecznej i Ośrodkiem KARTA, w ramach dotacji Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „STP − Wizyty studyjne w Polsce”.

wszystkie wydarzenia