wszystkie wydarzenia

Porozumienie o współpracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym

Środa

10.11.2021

Mamy przyjemność ogłosić, że 10 listopada 2021 roku Centrum Archiwistyki Społecznej podpisało porozumienie o współpracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym. Umowa zakłada między innymi wzajemne wsparcie w działaniach edukacyjnych i popularyzacyjnych.

― Współpraca z Narodowym Archiwum Cyfrowym, jednym z ważniejszych podmiotów w sieci archiwów państwowych, jest dla nas bardzo istotna ― mówi Katarzyna Ziętal, dyrektorka Centrum Archiwistyki Społecznej. ― Narodowe Archiwum Cyfrowe to marka rozpoznawana również przez osoby spoza świata archiwistyki; znana przede wszystkim z niesamowitego zasobu fotograficznego oraz pełnienia funkcji centrum kompetencji w zakresie digitalizacji. Współpraca Centrum Archiwistyki Społecznej z Narodowym Archiwum Cyfrowym pozwoli rozpowszechniać w środowiskach lokalnych ideę oddolnej digitalizacji i dokumentowania dziedzictwa. Chcemy także popularyzować wśród archiwów społecznych działalność archiwów państwowych, gotowych do podjęcia współpracy, dysponujących wiedzą i infrastrukturą.

Niezmiernie cieszy nas nawiązanie długofalowej współpracy z ośrodkiem, którego działalność jest w wielu punktach zbieżna z zadaniami Narodowego Archiwum Cyfrowego – mówi Piotr Zawilski, dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego – Pamiętajmy, że choć Archiwa Państwowe koncentrują się głównie na dokumentacji wytworzonej przez instytucje, to również w zakresie ich zainteresowań leży troska o archiwa prywatne, rozwijana między innymi dzięki akcjom popularyzatorskim i edukacyjnym, takim jak projekt Archiwa Rodzinne Niepoległej. W NAC przechowujemy i opiekujemy się ponadto wieloma zbiorami i kolekcjami pochodzącymi od osób prywatnych, takimi jak Archiwum Fotograficzne Zbyszka Siemaszki, Henryka Poddębskiego, Narcyza Witczaka-Witaczyńskiego czy Wojciecha Tuszko, które pozyskaliśmy dzięki zakupom i darowiznom. Dzięki zawartemu porozumieniu obie strony będą mogły wzajemnie korzystać ze swoich doświadczeń i wspierać się w działaniach poświęconych zabezpieczeniu niepaństwowego zasobu archiwalnego.

wszystkie wydarzenia