wszystkie wydarzenia

Porozumienie o współpracy z Archiwami Państwowymi

Środa

27.04.2022

Miło nam poinformować, że 27 kwietnia 2022 roku Centrum Archiwistyki Społecznej podpisało porozumienie o współpracy z Archiwami Państwowymi. Umowa zakłada między innymi wymianę wiedzy i doświadczeń o gromadzeniu i zabezpieczaniu materiałów archiwalnych oraz organizację wspólnych wydarzeń. W imieniu Archiwów Państwowych porozumienie podpisał Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych a za jej realizację odpowiadać będzie Archiwum Akt Nowych.

– Archiwa Państwowe są dla nas naturalnym partnerem do współpracy, dlatego cieszę się, że możemy ją sformalizować. Archiwistyka społeczna to dziedzina żywiołowa, oparta na pasji jej twórców. Potrzebuje wiedzy i zaplecza, którym dysponują Archiwa Państwowe. Archiwiści społeczni z kolei mogą podzielić się z państwowymi swoimi sposobami na włączanie społeczności w działania i wykorzystania zbiorów do tworzenia ciekawych, angażujących opowieści o przeszłości. Liczymy też na współpracę przy zapewnieniu trwałości zbiorom społecznym. Kwestia ta jest jednym z priorytetów Centrum Archiwistyki Społecznej. Widzimy tutaj dużą rolę Archiwów Państwowych jako partnera – mówi Katarzyna Ziętal, dyrektorka Centrum Archiwistyki Społecznej.

– Liczę, że współpraca Archiwów Państwowych z Centrum Archiwistyki Społecznej przyczyni się do lepszego zabezpieczenia, utrwalenia i kultywowania tej części naszej historii, która zapisana jest w świadectwach przechowywanych w archiwach społecznych, jak również do szerzenia w społeczeństwie świadomości na temat wagi materiałów archiwalnych. Archiwiści państwowi są gotowi dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie – mówi Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk. –  W ramach porozumienia będziemy również wspólnie organizować wydarzenia popularyzujące wiedzę o gromadzeniu, zabezpieczaniu i udostępnianiu dziedzictwa dokumentacyjnego.

Na górnym zdjęciu: dyrektor Archiwum Akt Nowych Mariusz Olczak, dyrektorka Centrum Archiwistyki Społecznej Katarzyna Ziętal, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk, kierowniczka Działu Rozwoju Kompetencji Archiwistów Społecznych CAS Małgorzata Pankowska-Dowgiało, główny specjalista w Departamencie Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego NDAP Kinga Kardaszewska.

Na dolnym zdjęciu: Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk, dyrektorka Centrum Archiwistyki Społecznej Katarzyna Ziętal.

Fot. Archiwa Państwowe

wszystkie wydarzenia