wszystkie wydarzenia

NID i CAS razem dla niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Wtorek

14.12.2021

Narodowy Instytut Dziedzictwa i Centrum Archiwistyki Społecznej rozpoczęły współpracę na rzecz popularyzacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego – ginących zwyczajów, zawodów i umiejętności przekazywanych z pokolenia na pokolenie. NID, który chroni i popularyzuje to dziedzictwo zaprosił do współpracy CAS. Zadaniem Centrum jest aktywizacja depozytariuszy tego dziedzictwa do jego utrwalania oraz zabezpieczenie cennych zbiorów

W ramach współpracy zostaną opracowane wskazówki dotyczące dokumentowania i archiwizacji zasobów, program szkoleń dla depozytariuszy wpisanych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz model współpracy depozytariuszy z lokalnymi instytucjami kultury. Opracowane zbiory będą archiwizowane w Otwartym Systemie Archiwizacji. W przyszłym roku zostaną przeprowadzone pilotażowe szkolenia. 

wszystkie wydarzenia