wszystkie wydarzenia

„Małe ojczyzny” po raz drugi

Sobota

17.07.2021

Program „Małe ojczyzny” inicjuje i wspiera działania służące dokumentowaniu mało znanych wątków historii lokalnych. W jego ramach powstają teksty, słuchowiska, wystawy, organizowane są spotkania mieszkańców i inne działania upowszechniające nieopowiedziane dotąd historie – teraz, dzięki „Małym ojczyznom”, wydobywane na światło dzienne.

W tegorocznej edycji programu spośród ponad 30 zgłoszeń z całej Polski wyłoniliśmy trzech uczestników: Dawida Gudela, Artura Wabika i Mariusza Gaja – pasjonatów, którzy włączyli się w badanie i popularyzację historii swoich miejscowości lub regionów. Opracowują oni teksty, na które składają się fragmenty osobistych świadectw, zaczerpniętych między innymi z pamiętników, wspomnień, kronik czy nagrań historii mówionej. Nad procesem opracowywania materiału czuwają redaktorzy z Fundacji Ośrodka KARTA – partnera merytorycznego programu.

W ramach „Małych ojczyzn” uczestnicy, wraz z Centrum Archiwistyki Społecznej, przygotowują także działania kulturalne i artystyczne. Tegoroczne wydarzenia dotyczą historii:
– społeczności żydowskiej w Suchowoli,
– społeczności łemkowskiej Czystogarbu na wschodnich krańcach Beskidu Niskiego,
– Sudeckiego Okręgu Przemysłowego.

Pierwszym wydarzeniem przygotowanym w ramach „Małych ojczyzn” była wystawa poświęcona historii suchowolskich Żydów, na którą składało się między innymi słuchowisko „Będziesz tą, która przeżyje”, w aktorskiej interpretacji Marii Maj. Słuchowisko oparte zostało na wspomnieniach urodzonej w Suchowoli w 1920 roku Jeannette Geldwert (z d. Szejna Fainberg). Wystawa została otwarta 17 lipca o godz. 12.00 w Centrum Trzech Kultur w Suchowoli, podczas IV Festiwalu Kultur.

wszystkie wydarzenia