wszystkie wydarzenia

Kronikarki – konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

OD 24.05.2021

DO 27.06.2021

Odkryjmy kroniki Kół Gospodyń Wiejskich!

Przedłużamy termin nadsyłania prac do 27 czerwca!

Koła Gospodyń Wiejskich to jedne z najstarszych w Polsce organizacji społecznych. Kultywują i promują lokalne tradycje i obyczaje, aktywizują wiejską społeczność. Wiele aspektów ich działalności jest znanych tylko lokalnie, ale skrupulatnie odnotowano je w kronikach. To kroniki stanowią świadectwo aktywności kół, pokazują jej wartość i znaczenie, są zapisem lokalnej historii. Czasem są dziełami sztuki – starannie prowadzone, pełne interesujących zdjęć, finezyjnie zdobione.

Organizowany przez Centrum Archiwistyki Społecznej konkurs ma na celu odkrycie cennych źródeł historycznych, jakimi są kroniki, a tym samym przedstawienie bogatej działalności Kół Gospodyń Wiejskich. W ramach konkursu chcemy zachęcić koła do przygotowania prezentacji multimedialnej pokazującej wybraną kronikę. Prezentacja powinna zawierać minimum 10 zdjęć lub skanów kroniki, która pokazuje różnorodną działalność KGW, m.in. ukazuje zaangażowanie w pielęgnowanie kultury i tradycji – świąt, uroczystości, tradycji kulinarnych, muzycznych, rękodzielniczych itp. Najlepsze prezentacje otrzymają nagrody rzeczowe, a wraz ze zwycięskim kołem przygotujemy wystawę dotyczącą jego działalności, w tym historii zapisanej w kronice.

Więcej szczegółów na temat zasad udziału w konkursie znajduje się w Regulaminie.

Prace konkursowe należy przesyłać na adres mailowy konkurs@cas.org.pl do 27 czerwca 2021 roku do godz. 23.59.

Konkurs jest organizowany w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, odbywających się w tym roku pod hasłem ,,Smaki dziedzictwa”.

Centrum Archiwistyki Społecznej jest instytucją kultury działającą od 2020 roku, współprowadzoną przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Fundację Ośrodka KARTA. Wspiera inicjatywy społeczne na rzecz zabezpieczenia i upowszechniania zbiorów archiwalnych. Pomaga zakładać archiwa społeczne, dostarcza im wiedzę i narzędzia. Popularyzuje dorobek archiwów społecznych, inspiruje do korzystania z niego. Wiele Kół Gospodyń Wiejskich należy właśnie do takich inicjatyw, gdyż zapisuje i dokumentuje swoją działalność, a tym samym utrwala historię swojego otoczenia. 

wszystkie wydarzenia