wszystkie wydarzenia

„Kronikarki – konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich” rozstrzygnięty!

Poniedziałek

19.07.2021

Jury w składzie: dr Joanna Dziadowiec-Greganić, Agnieszka Pajączkowska i Agnieszka Węgrzyn, spośród 51 prezentacji, które spłynęły na konkurs, wybrało prace następujących Kół:

1. nagroda: Koło Gospodyń Wiejskich w Imbramowicach (woj. dolnośląskie)

2. nagroda: Koło Gospodyń Wiejskich w Wysokiem (woj. lubelskie)

3. nagroda: Koło Gospodyń Wiejskich w Albigowej (woj. podkarpackie)

Wyróżnienia:

  • Koło Gospodyń Wiejskich Koszyn ,,Koszynianki Cudowianki” (woj. dolnośląskie),
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Świniarowie (woj. mazowieckie),
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Wiskitkach (woj. mazowieckie).

Gratulujemy! 

Uzasadnienia jury dla przyznanych nagród i wyróżnień:

1. nagroda: Koło Gospodyń Wiejskich w Imbramowicach (woj. dolnośląskie)
W prezentacji przygotowanej przez KGW Imbramowice jest wszystko, czego szukałyśmy w nadesłanych pracach. Po pierwsze, to faktycznie prezentacja o kronikach i sposobie ich prowadzenia (łącznie z zaznaczeniem przerw w ich wypełnianiu). Fotografie wybranych kart są duże, wyraźne i ułożone w tematyczny sposób. Prezentacja jest estetyczna, czytelna i przygotowana z dbałością. Choć Koło zostało reaktywowane niedawno, w 2020 roku, obecne członkinie z wyraźną troską i ciekawością korzystają z materiałów archiwalnych dotyczących działalności Koła w latach 60.–80. Obecnie kronika prowadzona jest w internecie, ale członkinie nie zrezygnowały z kroniki tradycyjnej. W aktualnie prowadzonych kronikach zauważyłyśmy dobry balans między ilością tekstu, dokumentacją fotograficzną i warstwą dekoracyjną. Zwróciło naszą uwagę, że treścią kronik są nie tylko wydarzenia dotyczące publicznej, oficjalnej działalności Koła, ale także dokumentacja obchodów urodzin kolejnych członkiń. W kronice jest miejsce na to, co osobiście ważne dla twórczyń KGW.

2. nagroda: Koło Gospodyń Wiejskich w Wysokiem (woj. lubelskie)
W prezentacji kronik KGW w Wysokiem spodobała nam się różnorodność pokazanych działań oraz materiałów. Warta szczególnej uwagi jest działalność etnograficzno-muzealnicza Koła, której poświęcono w prezentacji wiele miejsca. Członkinie prowadzą Regionalną Izbę Pamięci, a podejmowane w jej ramach działania badawczo-dokumentacyjne, edukacyjne i wystawiennicze są spójne i mają wyjątkowe znaczenie w zakresie kultywowania lokalnych tradycji. W prezentacji ujęły nas także opisy zdjęć w kronikach – między innymi wskazywanie osób z imienia i nazwiska oraz dbałość o zachowanie informacji o zanikających elementach, takich jak dokumentacja ostatnich koni w Wysokiem. Prezentacja, oprócz walorów merytorycznych, miała także ciekawą koncepcję graficzną, przypominającą w stylu dawne kroniki KGW z różnymi ozdobami i rysunkami.

3. nagroda: Koło Gospodyń Wiejskich w Albigowej (woj. podkarpackie)
Trzecie miejsce zostało przyznane za trud i konsekwencję nieprzerwanej archiwizacji wraz z próbą badań i rekonstrukcji niezwykle długiej i bogatej aktywności społecznej kobiet albigowskich, którą datuje się na rok 1901, po utworzeniu w Albigowej Szkoły Gospodyń Wiejskich w 1900. Jury doceniło prezentację za kunszt kronikarski oraz za przekrojowe ukazanie różnorodnej i bogatej działalności Koła w klasycznej formie. Ponadto na dodatkowe słowo uznania zasługuje, doceniona już zresztą szerzej w swoim regionie, świadoma działalność i postawa pani sekretarz i kronikarz Koła.

Wyróżnienie: Koło Gospodyń Wiejskich Koszyn ,,Koszynianki Cudowianki” (woj. dolnośląskie)
Wyróżnienie przyznane zostało za świadomość poczucia ciągłości międzypokoleniowej, mimo bardzo krótkiego stażu obecnego Koła, i znaczenia początków oraz historii poprzedniej organizacji gospodyń wiejskich, działającej w i dla koszyckiej społeczności wcześniej. Objawia się to między innymi w chęci archiwizacji, próbie dotarcia do źródeł oraz zalążku postawy badawczej wobec dziedzictwa własnej wspólnoty. Dodatkowo widać, że członkinie Koła pragną owo dziedzictwo kontynuować, ale także rozwijać, i co niezwykle istotne, przekazywać następnym pokoleniom już za młodu. Ponadto jury doceniło prezentację za umieszczenie w niej hymnu Koła.

Wyróżnienie: Koło Gospodyń Wiejskich w Świniarowie (woj. mazowieckie)
W prezentacji KGW w Świniarowie ujęło nas to, że Koło założone w roku 2018 może pochwalić się prawdziwą, ręcznie pisaną kroniką. Kronika prowadzona jest estetycznie i przejrzyście, w taki też sposób została przygotowana praca konkursowa, która ją prezentuje. Wyczerpujące opisy działalności Koła, zawarte na kartach kroniki, tworzą narrację prezentacji. Na uznanie zasługuje przedstawienie w prezentacji kronikarek Koła.

Wyróżnienie: Koło Gospodyń Wiejskich w Wiskitkach (woj. mazowieckie)
Wyróżnienie dla KGW Wiskitki przyznajemy za świadomość roli materiałów archiwalnych – obecne członkinie KGW czerpią z dawnych fotografii informacje, ale także inspirację do działań i wzruszające poczucie więzi ze swoimi poprzedniczkami. Jesteśmy ciekawe zawartości najstarszych kronik przedstawionych na jednym ze zdjęć w prezentacji.

Wkrótce zaprosimy wszystkie Koła, które wzięły udział w konkursie, na specjalne szkolenia online.

Konkurs jest organizowany w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, odbywającego się w tym roku pod hasłem ,,Smaki dziedzictwa”. Patronem konkursu jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Więcej informacji o konkursie  

wszystkie wydarzenia