wszystkie wydarzenia

Archiwum Marii Klassenberg

Wtorek

30.11.2021

18.00–19.30

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cyklu „Archiwa inspirują!”, tym razem pod tytułem „Archiwum Marii Klassenberg”. Adresowane jest do wszystkich zainteresowanych archiwistyką społeczną i teatrem. Odbędzie się 30 listopada o godzinie 18.00 na profilu Facebook Centrum Archiwistyki Społecznej. Poprowadzi je Olga Stanisławska.

O archiwach tworzonych przez artystów i o prawdzie ukrywającej się za fikcją opowie Katarzyna Kalwat, twórczyni cyklu zdarzeń artystycznych wokół postaci artystki wizualnej i performerki Marii Klassenberg. Artystka ta nigdy nie istniała. Została powołana do życia w 2019 roku przez grupę artystów, którzy rekonstruują jej biografię, spuściznę twórczą i archiwum.

„Być fikcją to jednak nie to samo, co nie być prawdą. Nieistnienie Klassenberg symbolizuje wszystkie odrzucone i odrzuconych; wybitne bohaterki i bohaterów polskiej awangardy, których twórczość znajduje się poza oficjalnym obiegiem artystycznym. Symboliczna spuścizna Marii Klassenberg została objęta opieką kuratorską przez krytyczkę i historyczkę sztuki Andę Rottenberg. W realizacji tego wieloetapowego projektu artystycznego biorą udział: performerki, performerzy, aktorki, aktorzy, artystki i artyści wizualni oraz krytycy, krytyczki, kuratorki i kuratorzy sztuki, którzy uwierzytelniają istnienie bohaterki. „Archiwum Marii Klassenberg, 1970―1980” odtworzone zostało przez Anetę Grzeszczykowską, artystkę wizualną związaną z Galerią Raster, we współpracy z Janem Smagą oraz kuratorką Joanną Zielińską” ― napisano na stronie TR Warszawa.

Zobacz filmy z „Archiwum Marii Klassenberg”

Więcej o projekcie na stronie TR Warszawa

Gościni spotkania:
Katarzyna Kalwat ― reżyserka interdyscyplinarnych przedstawień i performansów prezentowanych na najważniejszych scenach w Polsce. Studiowała psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz reżyserię na Wydziale Reżyserii Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Stypendystka Rządu Francuskiego, Fundacji Cité internationale des arts w Paryżu. Laureatka wielu nagród, m.in. tegorocznych Olśnień -Nagród kulturalnych Onetu i Miasta Kraków za ’’najlepszy spektakl perfekcyjnie wykorzystujący nowe media”. Do jej najważniejszych spektakli należą m.in. „Rechnitz. Opera-Anioł Zagłady” (TR Warszawa, 2018), „Staff Only” (TR Warszawa, Biennale Warszawa, 2019), ,,Holzwege’’ (TR Warszawa, 2016) ,,Maria Klassenberg” (TR Warszawa, CSW, Volksbuhne, Raster) oraz kontrowersyjny „Powrót do Reims’’ na podstawie książki Didiera Eribona zrealizowany w Nowym Teatrze w Warszawie i w Teatrze Łaźnia Nowa.

Jej artystyczna działalność lokuje się pomiędzy teatrem, sztukami wizualnymi, operą i nauką o języku. W swojej pracy zawsze wychodzi od tego od tego, co osobiste, prywatne.

Prowadząca:
Olga Stanisławska – pisarka, reportażystka, eseistka, kuratorka. Za książkę „Rondo De Gaulle’a” otrzymała Nagrodę Kościelskich (2001). Była współkuratorką wystaw „Nostalgia urzeczywistniona. Afryka w fotografii Kazimierza Zagórskiego” (Galeria Zachęta, 2005) i „Nowy Region Świata” (Bunkier Sztuki, 2017). Wraz z Borysem Lankoszem zrealizowała dla TVP dokument poświęcony muzułmanom we Francji (2007). Publikuje między innymi w „Gazecie Wyborczej”, „Tygodniku Powszechnym”, „Widoku”. Przez wiele lat była jurorką Nagrody za Reportaż Literacki im. Ryszarda Kapuścińskiego. Mieszka w Paryżu.

Partnerem wydarzenia jest TR Warszawa

Cykl koordynują Maria Mossakowska i Karolina Sakowicz z CAS.

Spotkanie będzie transmitowane na profilu Facebook Centrum Archiwistyki Społecznej. Podczas spotkania możliwe będzie zadawanie gościom pytań poprzez komentarze.

wszystkie wydarzenia