Przejdź do treści
Powrót do strony Archifest

W Limanowej powstanie archiwum społeczne!

Limanowski oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej uruchamiają projekt Limanowskiego Archiwum Społecznego! Celem działania jest upowszechnienie i naukowe opracowanie wywiadów z mieszkańcami powiatu oraz udostępnienie skanów fotografii, dokumentów i innych pamiątek historycznych.

5 lipca 2024 roku odbyło się pierwsze spotkanie, w czasie którego koordynatorzy projektu zaprezentowali jego założenia, pokazana została powstająca strona internetowa projektu oraz odbyła się dyskusja.

W ramach działania archiwum społecznego planowany jest teraz szereg spotkań dla mieszkańców każdej gminy powiatu limanowskiego

Już teraz współpracę z projektem zadeklarowały liczne lokalne instytucje kulturalne, w tym Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej, Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej oraz Gminne Biblioteki Publiczne w Kamienicy, Słopnicach, Tymbarku, Łukowicy, Starej Wsi i Dobrej, a także Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej. Do projektu dołączyły również Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – oddział w Mszanie Dolnej oraz Stowarzyszenie SMAK – Skarbiec Mszańskich Aktywności.

Zwieńczeniem projektu będzie wystawa w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej, zaplanowana na listopad tego roku, prezentująca wybrane aspekty i materiały zgromadzone w ramach Limanowskiego Archiwum Społecznego.

Powrót do strony Archifest