wszystkie aktualności

Strażacy docenieni za archiwum społeczne

Ochotnicza Straż Pożarna w Kłobuczynie zdobyła statuetkę Florian w kategorii „Kultura i Tradycja” w IV edycji konkursu Floriany.

Jednostka OSP Kłobuczyn otrzymała Floriana za całokształt działalności związanej z utworzeniem Archiwum Społecznego Wsi Kłobuczyn i ocaleniem od zapomnienia historii miejscowości od czasów pierwszej wzmianki staropolskiej nazwy wsi Clobusco z 1222 roku z czasów piastowskich do czasów powojennych, czyli zasiedlania Kłobuczyna przez repatriantów z Kresów, Bukowiny i innych stron przedwojennych granic Polski, na podstawie fotografii Mikołaja Harbuza, opowiadających o ludziach, miejscach i wydarzeniach – czytamy na Głogowskim Portalu Informacyjnym.

OSP Kłobuczyn doceniono również między innymi za działania związane z przywróceniem tradycji kresowej kolędowania w święto Trzech Króli (strażacy śpiewają wtedy kresową kolędę z Sokolnik koło Lwowa, pod tytułem „Od wschodu słońca”) i zbieraniem darowizn na rzecz restauracji i renowacji elementów wyposażenia kościoła parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Kłobuczynie.

Nagroda została wręczona w minioną sobotę w Europejskim Centrum Matecznik Mazowsza w Otrębusach pod Warszawą.

wszystkie aktualności