wszystkie aktualności

Społeczne archiwum kryzysu humanitarnego

W ramach projektu „Społeczne archiwum kryzysu humanitarnego” finansowanego z grantu Fundacji Batorego powstaje cykl artykułów przedstawiających wybrane historie migrantów z krajów arabskiego Bliskiego Wschodu – Iraku, Syrii, Libanu, Jordanii i Jemenu – próbujących dostać się do Europy przez białorusko-polską granicę.

Teksty prezentowane są na stronie Badaczki i Badacze na Granicy (BBnG), którą tworzą naukowcy z różnych ośrodków badawczych w Polsce i poza jej granicami, reprezentujący różnorodne dyscypliny, dziedziny i zainteresowania naukowe, takie jak: kulturoznawstwo, socjolingwistyka, nauki o migracjach, nauki o bezpieczeństwie, nauki społeczne, orientalistyka oraz studia nad Zagładą. Tworzą oni międzyuczelnianą, interdyscyplinarną i oddolnie zorganizowaną sieć badawczą, powstałą w reakcji na trwający kryzys humanitarny.

Artykuły powstające w ramach projektu „Społeczne archiwum kryzysu humanitarnego” mają na celu dodanie możliwie szerokiego kontekstu pojawiającym się w mediach krótkim wzmiankom o przyczynach obecnej migracji z arabskiego Bliskiego Wschodu.

Na stronie BBnG ukazał się między innymi artykuł arabisty i islamologa Krzysztofa Traby.

wszystkie aktualności