wszystkie aktualności

Program „Wspólnie dla dziedzictwa” NID – wnioski do 13 maja

Do 13 maja 2022 roku do godz. 15.00 organizacje pozarządowe mogą wnioskować o dofinansowanie w ramach programu „Wspólnie dla dziedzictwa” Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Program „Wspólnie dla dziedzictwa” służy dofinansowaniu projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, których celem jest identyfikacja, dokumentacja i/lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego oraz jego wartości, a także sprzyjanie społecznemu zaangażowaniu w ochronę i opiekę nad dziedzictwem, w tym nad zabytkami. Pożądanym efektem programu będzie wzmocnienie kapitału społecznego, stanowiącego jeden z czynników rozwoju nowoczesnych społeczeństw obywatelskich, poprzez animowanie wspólnego działania różnych lokalnych interesariuszy na rzecz rozpoznania i zachowania dobra wspólnego, jakim jest dziedzictwo kulturowe i związane z nim wartości.

Na realizację programu przeznaczonych zostało 2 300 000,00 złotych. Więcej informacji można znaleźć na stronie NID.

wszystkie aktualności