Przejdź do treści
pozostałe oferty pracy

[zakończone] Specjalista/-tka do spraw promocji

Dołącz do zespołu Centrum Archiwistyki Społecznej jako specjalista/-tka ds. promocji!

Historia wielu społeczności, wydarzeń i miejsc nie zostałaby opowiedziana, gdyby nie pasja i aktywność setek osób i środowisk, tworzących ruch archiwistyki społecznej. Centrum Archiwistyki Społecznej powstało w 2020 roku z inicjatywy Ośrodka KARTA i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, po to by wspierać ten oddolny ruch.

Jak działamy:

 • Zapewniamy stałe wsparcie dla archiwistów społecznych w rozwijaniu ich kompetencji i profesjonalizacji działań, poprzez organizację szkoleń, konsultacji i wydarzeń sieciujących 
 • Rozwijamy narzędzia cyfrowe, które ułatwiają archiwistom pracę, zwiększają trwałość gromadzonych zbiorów, a także promują ideę archiwów społecznych. Jednym z nich jest portal Zbiory Społeczne (zbioryspoleczne.pl) prezentujący dokumenty życia społecznego, fotografie, nagrania audio i wideo, opublikowane i opisane przez archiwa społeczne z całej Polski.
 • Współtworzymy i popularyzujemy działania archiwów, a także rozbudzamy zainteresowanie archiwistyką społeczną poprzez organizację projektów kulturalnych i wydawanie publikacji.

Brzmi ciekawie? Zapoznaj się z ogłoszeniem i dołącz do naszego zespołu w Dziale Komunikacji i Promocji!

W swojej pracy będziesz:

 • opracowywać i redagować teksty promocyjne i informacyjne dotyczące działalności CAS i archiwistyki społecznej,
 • przeprowadzać wywiady z archiwistami społecznymi i przygotowywać inne merytoryczne teksty związane z działaniem archiwów i archiwistów społecznych,
 • tworzyć i moderować treści w social mediach CAS,
 • koordynować tłumaczenia tekstów,
 • administrować treściami na stronie cas.org.pl z uwzględnieniem wymagań z obszaru dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz SEO,
 • monitorować stronę cas.org.pl pod kątem występowania błędów i usuwać je samodzielnie lub w kontakcie z podwykonawcami zewnętrznymi,
 • zamieszczać materiały na kanale YouTube CAS,
 • współpracować z koordynatorami projektów w zakresie promocji wydarzeń,
 • wspierać zespół Komunikacji i Promocji w bieżących działaniach i przygotowywać dokumentację do udzielania zamówień publicznych.

Szukamy osoby, która:

 • z zapałem i profesjonalizmem będzie rozwijać promocję CAS, jak i całej archiwistyki społecznej,
 • ma “lekkie pióro” i doświadczenie w pracy redaktorskiej, copywriterskiej lub pokrewnej, 
 •  ma doświadczenie w przygotowywaniu angażujących treści i moderowaniu dyskusji w social mediach,
 • zna się na obsłudze systemów zarządzania treścią serwisów www (mile widziany WordPress) oraz e-marketingowych (mile widziany MailChimp), 
 • ma umiejętność obsługi Google Analytics oraz MS Office, 
 • jest samodzielna, dokładna, ma wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne lubi pracę z ludźmi,
 • dobrze czuje się w promocji projektów społeczno-kulturalnych i ma znajomość specyfiki pracy w instytucji kultury,
 • nie boi się organizowania kwestii formalnych czy opracowywania dokumentacji,
 • orientuje się w zagadnieniach prawa autorskiego,
 • interesuje się kulturą i działaniami społecznymi.

Będzie idealnie, jeśli dodatkowo:

 • ma doświadczenie w zakresie przygotowywania treści z uwzględnieniem wymagań dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz SEO,
 • ma doświadczenie pracy w instytucji kultury.

Dlaczego warto z nami pracować?

 • oferujemy stabilne zatrudnienie – w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (praca stacjonarna, możliwość pracy zdalnej maks. 80 h miesięcznie),
 • dajemy możliwość rozwoju zawodowego i samodzielność w realizacji zadań, 
 • oferujemy wynagrodzenia w wysokości: 3500-4200 zł netto w zależności od doświadczenia, 
 • realizujemy ciekawe i wartościowe projekty w gronie ludzi z pasją,
 • jesteśmy kameralnym zespołem, który pracuje w przyjaznej atmosferze. Lubimy się i lubimy naszą pracę. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie:

 • CV i listu motywacyjnego zawierającego odpowiedź na pytanie dlaczego chcesz pracować w Centrum Archiwistyki Społecznej,
 • próbki tekstu o objętości od 1 do 2 stron znormalizowanego maszynopisu (od 1800 do 3600 znaków ze spacjami) – preferowane treści z szeroko pojętej tematyki społeczno-kulturalnej. 

CV, list motywacyjny oraz tekst prosimy przesłać na adres: rekrutacja@cas.org.pl. W tytule maila proszę wpisać: „specjalista/specjalistka ds. promocji”.

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 października (włącznie).

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji”.

Centrum Archiwistyki Społecznej zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016), Centrum Archiwistyki Społecznej informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Archiwistyki Społecznej z siedzibą w Warszawie (02-516) ul. Rejtana 17, lok. 25/26/27, tel: 22 294 11 00.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Archiwistyki Społecznej możliwy jest pod adresem email iod@cas.org.pl .

3. Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko pracy (dalej „kandydat”) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji w ramach ogłoszonej rekrutacji na wolne stanowisko pracy przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu:

a. przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie danych określonych w przepisach prawa pracy, tj. w Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit b RODO;

b. przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie innych danych niż te określone w ppkt. a. powyżej, w tym dane zawarte w CV kandydata lub innych dokumentach rekrutacyjnych kandydata – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

c. realizacji prawnie uzasadnionych interesów – w tym kontaktu z osobą ubiegającą się o zatrudnienie oraz w przypadku roszczeń uczestników rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

4. Odbiorcami danych osobowych kandydata na wolne stanowisko pracy będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).

5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych kandydatów do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą na czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i później przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zakończenia rekrutacji.

7. Kandydaci posiadają prawo żądania od Administratorów Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8. Osobie przesyłającej aplikację w odpowiedzi na ogłoszenia o rekrutacji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.

10. Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.