Przejdź do treści
pozostałe oferty pracy

[zakończone] Specjalista/Specjalistka ds. promocji

Centrum Archiwistyki Społecznej wywodzi się z ruchu archiwistyki społecznej i działa na jego rzecz. Dzielimy się wiedzą, inspirujemy i wspieramy inicjatywy z całej Polski. Pomagamy w tworzeniu nowych archiwów społecznych, aby zachować jak najwięcej świadectw życia społecznego i trwale je zabezpieczyć. Szukamy osoby, która promując dziedzinę, będzie razem z nami odkrywała dla społeczeństwa fascynujący dorobek archiwów.

Opis stanowiska:

Szukamy osoby, która z zapałem i profesjonalizmem będzie rozwijać promocję CAS, jak i całej archiwistyki społecznej. Osoby, która dobrze czuje się w promocji projektów kulturalnych i chce rozwijać dziedzinę opartą na aktywności setek społeczności i środowisk. Osoby, która lubi współpracę z ludźmi i nie boi się organizowania kwestii formalnych czy opracowywania dokumentacji.

Twoje obowiązki:

 • realizacja strategii promocji instytucji, jak i poszczególnych projektów we współpracy z zespołem CAS, bieżące monitorowanie efektywności prowadzonych działań,
 • planowanie oraz nadzór nad produkcją, dystrybucją i udostępnianiem materiałów promocyjnych (graficznych, fotograficznych, filmowych),
 • pisanie tekstów promocyjnych,
 • tworzenie treści na media społecznościowe,
 • zakup reklam (w tym płatnych kampanii w Internecie) i usług marketingowych,
 • współpraca z grafikiem,
 • przygotowywanie dokumentacji do udzielania zamówień publicznych,
 • prowadzenie harmonogramu działań oraz nadzorowanie realizacji jego kolejnych etapów,
 • przygotowanie sprawozdań i podsumowań dotyczących działań promocyjnych.

Wymagania:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • doświadczenie w prowadzeniu działań komunikacyjnych w mediach społecznościowych,
 • praktyczna wiedza w zakresie Facebook Ads, Google Ads, Google Analytics,
 • umiejętność analizowania danych, tworzenia raportów i wyciągania wniosków celem optymalizacji działań promocyjnych,
 • umiejętność swobodnego pisania jasnych, atrakcyjnych tekstów promocyjnych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • sumienność, systematyczność,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • zaangażowanie i samodzielność w prowadzeniu działań.

Mile widziane:

 • doświadczenie w promocji projektów w instytucjach kultury.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • samodzielność w realizacji zadań,
 • widełki wynagrodzenia: 3000-3400 zł netto.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego zawierającego odpowiedź na pytania:

 • dlaczego chcesz pracować w Centrum Archiwistyki Społecznej,
 • opisz projekt z zakresu promocji, który prowadziłaś/eś i z którego jesteś najbardziej zadowolony.

CV i list motywacyjny zawierający odpowiedzi na ww. pytania prosimy przesłać na adres: praca@cas.org.pl. W tytule maila proszę wpisać: „specjalista/specjalistka ds. promocji”.

Zgłoszenia przyjmujemy do 13 czerwca (włącznie).

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji”.

Centrum Archiwistyki Społecznej zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016), Centrum Archiwistyki Społecznej informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Archiwistyki Społecznej z siedzibą w Warszawie (02-516) ul. Rejtana 17, lok. 25/26/27, tel: 22 294 11 00.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Archiwistyki Społecznej możliwy jest pod adresem email iod@cas.org.pl .

3. Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko pracy (dalej „kandydat”) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji w ramach ogłoszonej rekrutacji na wolne stanowisko pracy przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu:

a. przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie danych określonych w przepisach prawa pracy, tj. w Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit b RODO;

b. przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie innych danych niż te określone w ppkt. a. powyżej, w tym dane zawarte w CV kandydata lub innych dokumentach rekrutacyjnych kandydata – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

c. realizacji prawnie uzasadnionych interesów – w tym kontaktu z osobą ubiegającą się o zatrudnienie oraz w przypadku roszczeń uczestników rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

4. Odbiorcami danych osobowych kandydata na wolne stanowisko pracy będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).

5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych kandydatów do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą na czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i później przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zakończenia rekrutacji.

7. Kandydaci posiadają prawo żądania od Administratorów Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8. Osobie przesyłającej aplikację w odpowiedzi na ogłoszenia o rekrutacji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.

10. Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.