Przejdź do treści
pozostałe oferty pracy

[zakończone] Specjalista / specjalistka ds. obsługi sekretariatu

Centrum Archiwistyki Społecznej prowadzi rekrutację na stanowisko: Administrator biura – specjalista ds. obsługi sekretariatu. Zgłoszenia przyjmujemy do 28 września 2021 roku (włącznie).

Twoje obowiązki:

 • Prowadzenie obsługi kancelaryjnej, w szczególności przyjmowanie wpływającej korespondencji i jej ewidencjonowanie w elektronicznym systemie obiegu dokumentów (EZD);
 • Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów;
 • Prowadzenie ewidencji między innymi: dokumentów kosztowych, umów, korespondencji itp.;
 • Ewidencjonowanie i gromadzenie zbioru wewnętrznych aktów normatywnych;
 • Organizacja pracy i obsługa biura Dyrekcji;
 • Organizacja spotkań i ich obsługa;
 • Redakcja i aktualizacja strony Biuletynu Informacji Publicznej;
 • Obsługa skrzynki instytucji na platformie elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP;
 • Samodzielne redagowanie pism, po uzgodnieniu treści z Dyrekcją;
 • Archiwizacja dokumentów instytucji;
 • Koordynowanie przepływu informacji między działami;
 • Dbanie o terminowość i poprawność wykonania zleconych zadań;
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi i wsparcie przy prowadzonych przez instytucję projektach oraz inne bieżące prace związane z funkcjonowaniem biura;
 • Prowadzenie spraw administracyjno-organizacyjnych (np. zaopatrzenie w materiały biurowe i eksploatacyjne, sprawy lokalowe);
 • Obsługiwanie połączeń telefonicznych oraz urządzeń biurowych;
 • Redagowanie pism o charakterze ogólnym.

Wymagania:

 • Wykształcenie: co najmniej średnie; 
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym posługiwanie się językiem w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych;
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania wypowiedzi pisemnych i ustnych; 
 • Umiejętność skutecznej komunikacji;
 • Wysoka kultura osobista;
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

Mile widziane:

 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej;
 • Znajomość systemów do elektronicznego zarządzania dokumentacją.

Oferujemy:

 • Wynagrodzenie 3000-3400 zł netto;
 • Stabilne zatrudnienie – w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • Przyjazną atmosferę pracy;
 • Możliwość rozwoju zawodowego, w tym szkoleń, samodzielność w realizacji zadań,
 • Dogodną lokalizację biura, blisko stacji metra Pole Mokotowskie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego adres praca@cas.org.pl

W tytule maila prosimy wpisać: Specjalista ds. obsługi sekretariatu

Zgłoszenia przyjmujemy do 28 września 2021 r. (włącznie)

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji”.

Centrum Archiwistyki Społecznej zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna