Przejdź do treści
pozostałe oferty pracy

[zakończone] Specjalista/specjalistka ds. kadr i płac

Centrum Archiwistyki Społecznej (CAS) to państwowa instytucja kultury, która zajmuje się wspieraniem inicjatyw społecznych na rzecz dokumentowania historii. Współpracujemy ze społecznościami lokalnymi i środowiskami, tak aby ich historia została opowiedziana.
Zespół CAS liczy 20 pracowników.

Opis stanowiska:

Szukamy osoby, która samodzielnie poprowadzi sprawy kadrowo-płacowe Centrum Archiwistyki Społecznej.

Zakres obowiązków dla Specjalisty/specjalistki ds. kadr i płac:

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • prowadzenie szczegółowej dokumentacji pracowniczej (teczki personalne, karty wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, ewidencja czasu pracy, wystawianie świadectw pracy, sporządzanie nowych umów/aneksów/wypowiedzeń);
 • kompleksowe rozliczanie umów o pracę, umów zlecenie czy umów o dzieło (naliczanie wynagrodzeń i nadzorowanie poprawności ewidencji czasu pracy);
 • prowadzenie zgłoszeń i wszelkich rozliczeń z ZUS, US, GUS i PPK;
 • weryfikacja i aktualizacja danych w systemie kadrowo-płacowym oraz koordynacja elektronicznego pulpitu pracowniczego;
 • rozliczanie delegacji pracowniczych;
 • sporządzanie rocznych planów urlopowych, prowadzenie ewidencji i rozliczanie urlopów pracowniczych;
 • nadzór nad zwolnieniami lekarskimi, badaniami okresowymi i szkoleniami z zakresu BHP dla pracowników;
 • udzielanie pracownikom informacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • bieżąca współpraca z Głównym Księgowym przy sporządzaniu budżetów wynagrodzeń.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe;
 • minimum dwuletnie doświadczenie pracy na stanowisku Specjalista ds. Kadr i Płac;
 • wiedza z zakresu kadr i płac, przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i świadczeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • znajomość obsługi programu Płatnik, programów kadrowo-płacowych i pakietu MS Office
 • umiejętność prawidłowej interpretacji przepisów;
 • dobra organizacja pracy, dokładność i sumienność;

Mile widziane:

 • doświadczenie pracy w instytucji kultury;
 • znajomość programu Enova.

Oferujemy:

 • pracę w niepełnym wymiarze godzin (pół etatu) w oparciu o umowę o pracę lub
 • współpraca w ramach umowy zlecenie lub na zasadach B2B;
 • miesięczne wynagrodzenie w widełkach 2 300,00 zł – 3 000,00 zł netto;
 • pracę w młodej instytucji kultury z sympatycznym zespołem;
 • możliwość rozwoju zawodowego, w tym udział w szkoleniach;
 • pracę w dogodnej lokalizacji (Stary Mokotów, blisko stacji metra Pole Mokotowskie);
 • rozpoczęcie pracy od 1 października 2022 r.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: praca@cas.org.pl.

Zgłoszenia przyjmujemy do 18 września.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji”.

Centrum Archiwistyki Społecznej zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016), Centrum Archiwistyki Społecznej informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Archiwistyki Społecznej z siedzibą w Warszawie (02-516) ul. Rejtana 17, lok. 25/26/27, tel: 22 294 11 00.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Archiwistyki Społecznej możliwy jest pod adresem email iod@cas.org.pl .

3. Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko pracy (dalej „kandydat”) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji w ramach ogłoszonej rekrutacji na wolne stanowisko pracy przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu:

a. przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie danych określonych w przepisach prawa pracy, tj. w Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit b RODO;

b. przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie innych danych niż te określone w ppkt. a. powyżej, w tym dane zawarte w CV kandydata lub innych dokumentach rekrutacyjnych kandydata – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

c. realizacji prawnie uzasadnionych interesów – w tym kontaktu z osobą ubiegającą się o zatrudnienie oraz w przypadku roszczeń uczestników rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

4. Odbiorcami danych osobowych kandydata na wolne stanowisko pracy będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).

5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych kandydatów do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą na czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i później przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zakończenia rekrutacji.

7. Kandydaci posiadają prawo żądania od Administratorów Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8. Osobie przesyłającej aplikację w odpowiedzi na ogłoszenia o rekrutacji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.

10. Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.