Przejdź do treści
pozostałe oferty pracy

[zakończone] Konsultant senior Java developer

Szukamy osoby, która będzie dzieliła się swoją wiedzą oraz doświadczeniem i razem z nami rozwijała Otwarty System Archiwizacji

Obecnie z OSA korzysta ponad 200 archiwów społecznych, organizacji i instytucji, z całej Polski i nie tylko. Aż 170 udostępnia online swoje zbiory – ponad 150 tys. rekordów i prawie 70 tys. plików. Pracujemy nad tym, żeby zasobów archiwów społecznych było zdecydowanie więcej!

Do współpracy przy OSA szukamy konsultanta lub konsultantki, który lub która zrobi code review, skonsultuje plany na nowe funkcjonalności i przegada z developerami bieżące prace rozwojowe.

To praca w wymiarze ok. 20 godzin w miesiącu, więc z łatwością możesz ją łączyć z innymi zadaniami. Wbrew stereotypowemu obrazowi instytucji publicznej jesteśmy niezbyt dużym zespołem przyjaźnie ze sobą współpracującym i bez nadmiernej hierarchii. Lubimy się i lubimy naszą pracę.

Codzienne zajęcia konsultanta lub konsultantki:

 • code review zmian wprowadzanych przez nasz zespół i podwykonawców,
 • konsultacje merytoryczne podczas projektowania i tworzenia nowych funkcjonalności,
 • tworzenie dokumentacji rozwiązań,
 • konsultacje z zespołem developerskim.

Wykorzystujemy poniższe technologie:

 • Java 8 (w trakcie aktualizacji do Java 11);
 • frameworki Spring Boot 2 i Hibernate;
 • system kontroli wersji Git;
 • Jenkins jako środowisko CI/CD;
 • zarządzanie zależnościami – narzędzie Maven;
 • kontrola wersji bazy danych – narzędzie Flyway;
 • testy jednostkowe w JUnit;
 • biblioteka Lombok;
 • testy integracyjne w Spocku;
 • baza danych Postgresql 10;
 • wyszukiwarka Elasticsearch 5.6.16;
 • możliwość uruchomienia Elasticsearch i Postgres w kontenerach docker dla developmentu;
 • API RESTowe, z którego korzystają aplikacje frontend i inni klienci;
 • serwer automatyzacji – Jenkins.

Oferujemy:

 • elastyczne warunki pracy – długofalowa współpraca w oparciu o umowę zlecenie lub B2B;
 • w wymiarze ok. 20 godzin miesięcznie (lub ok. 40 godzin w przypadku full-stack developera łączącego wyżej wymienione doświadczenia z tymi, które są podane w drugim ogłoszeniu), w ramach pracy zdalnej;
 • stawkę 100–150 zł z VAT (lub brutto brutto w przypadku umowy zlecenia) za godzinę (w zależności od doświadczenia);
 • nieformalną, przyjazną atmosferę pracy;
 • pracę przy długoterminowym, ciekawym projekcie;
 • dużą samodzielność w realizacji zadań;
 • udział w procesach decyzyjnych dotyczących rozwoju systemu.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: praca@cas.org.pl lub za pośrednictwem serwisu NoFluff Jobs.

W tytule maila prosimy wpisać „Konsultant senior Java developer”.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji”.

Centrum Archiwistyki Społecznej zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Zgłoszenia przeglądamy na bieżąco, czekamy nie później niż do 25 sierpnia 2021 r.

Jeżeli masz dodatkowe pytania, napisz do kierowniczki Działu Rozwoju Narzędzi Cyfrowych Ewy Majdeckiej: e.majdecka@cas.org.pl.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016), Centrum Archiwistyki Społecznej informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Archiwistyki Społecznej z siedzibą w Warszawie (02-516) ul. Rejtana 17, lok. 25/26/27, tel: 22 294 11 00.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Archiwistyki Społecznej możliwy jest pod adresem e-mail iod@cas.org.pl .

3. Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko pracy (dalej „kandydat”) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji w ramach ogłoszonej rekrutacji na wolne stanowisko pracy przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu:

a. przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie danych określonych w przepisach prawa pracy, tj. w Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit b RODO;

b. przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie innych danych niż te określone w ppkt. a. powyżej, w tym dane zawarte w CV kandydata lub innych dokumentach rekrutacyjnych kandydata – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

c. realizacji prawnie uzasadnionych interesów – w tym kontaktu z osobą ubiegającą się o zatrudnienie oraz w przypadku roszczeń uczestników rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

4. Odbiorcami danych osobowych kandydata na wolne stanowisko pracy będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).

5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych kandydatów do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą na czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i później przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zakończenia rekrutacji.

7. Kandydaci posiadają prawo żądania od Administratorów Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8. Osobie przesyłającej aplikację w odpowiedzi na ogłoszenia o rekrutacji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.

10. Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.