Przejdź do treści
pozostałe oferty pracy

[zakończone] Kierownik/Kierowniczka do spraw rozwoju Otwartego Systemu Archiwizacji

Centrum Archiwistyki Społecznej to instytucja kultury, która zajmuje się wspieraniem inicjatyw społecznych na rzecz dokumentowania historii. Współpracujemy ze społecznościami lokalnymi i środowiskami, tak aby ich historia została opowiedziana. Otwarty System Archiwizacji (OSA) jest fundamentem tych działań. System jest rozwijany od 2017 roku i obecnie swoje zbiory opisuje w nim ponad 200 archiwów społecznych, które udostępniają je na portalu osa.archiwa.org. Niebawem portal będzie miał nową odsłonę, atrakcyjnie prezentującą zamieszczone w nim zbiory. Więcej informacji o Otwartym Systemie Archiwizacji.

Opis stanowiska:

Szukamy osoby, która z zapałem i profesjonalizmem będzie rozwijała system OSA, współpracując z podległym zespołem oraz firmami zewnętrznymi; osoby, która dobrze czuje się w projektach IT, lubi współpracę z ludźmi i nie boi się organizowania kwestii formalnych czy opracowywania dokumentacji.

Twoje obowiązki:

 • zarządzanie niedużym zespołem osób bezpośrednio podległych i koordynacja działań firm współpracujących,
 • planowanie strategii rozwoju systemu OSA i portalu osa.archiwa.org oraz określanie priorytetów długoterminowych,
 • inicjowanie nowych projektów w ramach rozwoju systemu OSA,
 • tworzenie dokumentacji,
 • organizacja zapytań ofertowych i przetargów (oferujemy szkolenia i wsparcie w tym zakresie),
 • kosztorysowanie zadań i zarządzanie budżetem działu.

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe w prowadzeniu projektów IT (np. budowanie portali, aplikacji czy systemów bazodanowych) oraz w kierowaniu zespołem,
 • perfekcyjne zarządzanie czasem swoim oraz pracowników,
 • znajomość zwinnych metodyk zarządzania projektami,
 • wysokie umiejętności komunikacyjne,
 • umiejętność kierowania zespołem,
 • wykształcenie wyższe.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy w projektach edukacyjnych lub kulturalnych,
 • doświadczenie w zakresie projektowania zorientowanego na użytkownika (UX),
 • certyfikaty i szkolenia potwierdzające kompetencje w zarządzaniu projektami,
 • udział w przygotowaniu i realizacji projektów informatycznych dofinansowanych ze środków unijnych,
 • doświadczenie w organizacji zapytań ofertowych oraz przetargów.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • udział w rozwojowym, interesującym projekcie na styku informatyki, edukacji, kultury,
 • pracę w przyjaznym i pełnym entuzjazmu zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego, w tym szkoleń,
 • samodzielność w realizacji zadań,
 • udział w procesach decyzyjnych dotyczących strategii rozwoju OSA,
 • pracę w dogodnej lokalizacji, blisko stacji metra Pole Mokotowskie (obecnie: głównie praca zdalna),
 • pracę w młodej instytucji kultury i realny wpływ na kształtowanie jej rozwoju,
 • widełki wynagrodzenia: 4-6 tys. zł netto.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego zawierającego odpowiedź na pytania:

 • dlaczego chcesz pracować przy rozwoju systemu OSA,
 • opisz projekt informatyczny, który prowadziłaś/eś i z którego jesteś najbardziej zadowolony.

CV, list motywacyjny zawierający odpowiedzi na ww pytania prosimy przesłać na adres: praca@cas.org.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji”.

Zgłoszenia przyjmujemy do 12 kwietnia (włącznie).

Centrum Archiwistyki Społecznej zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016), Centrum Archiwistyki Społecznej informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Archiwistyki Społecznej z siedzibą w Warszawie (02-516) ul. Rejtana 17, lok. 25/26/27, tel: 22 294 11 00.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Archiwistyki Społecznej możliwy jest pod adresem email iod@cas.org.pl.

3. Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko pracy (dalej “kandydat”) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji w ramach ogłoszonej rekrutacji na wolne stanowisko pracy przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu:

a. przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie danych określonych w przepisach prawa pracy, tj. w Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit b RODO;

b. przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie innych danych niż te określone w ppkt. a. powyżej, w tym dane zawarte w CV kandydata lub innych dokumentach rekrutacyjnych kandydata – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

c. realizacji prawnie uzasadnionych interesów – w tym kontaktu z osobą ubiegającą się o zatrudnienie oraz w przypadku roszczeń uczestników rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

4. Odbiorcami danych osobowych kandydata na wolne stanowisko pracy będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).

5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych kandydatów do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą na czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i później przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zakończenia rekrutacji.

7. Kandydaci posiadają prawo żądania od Administratorów Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8. Osobie przesyłającej aplikację w odpowiedzi na ogłoszenia o rekrutacji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.

10. Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.