Przejdź do treści
pozostałe oferty pracy

[zakończone] Java developer

Jesteśmy Centrum Archiwistyki Społecznej. Szukamy osoby, która będzie dzieliła się swoją wiedzą oraz doświadczeniem i razem z nami rozwijała Otwarty System Archiwizacji i portal https://zbioryspoleczne.pl/ 

Obecnie z OSA korzysta prawie 300 archiwów społecznych, organizacji i instytucji, z całej Polski i nie tylko. Aż 220 udostępnia online swoje zbiory – ponad 200 tys. rekordów i prawie 135 tys. plików. Pracujemy nad tym, żeby zasobów archiwów społecznych było zdecydowanie więcej!

Do pracy przy OSA szukamy Java developera lub developerki, który lub która skonsultuje plany na nowe funkcjonalności i weźmie udział w ich tworzeniu, napisze do nich testy i dokumentację, naprawi błędy w aplikacji, przegada z zespołem bieżące prace rozwojowe.

Wbrew stereotypowemu obrazowi instytucji publicznej jesteśmy niezbyt dużym zespołem przyjaźnie ze sobą współpracującym i bez nadmiernej hierarchii. Lubimy się i lubimy naszą pracę.

Codzienne zajęcia developera Java:

 • konsultacje merytoryczne podczas projektowania i tworzenia nowych funkcjonalności,
 • pisanie nowych funkcjonalności (wraz z testami), 
 • naprawa błędów w aplikacji,
 • tworzenie dokumentacji rozwiązań,
 • code review i testowanie prac wykonywanych przez naszych podwykonawców.

Wymagania:

 • Java 11
 • Spring Boot 
 • Hibernate
 • doświadczenie w tworzeniu Rest Api
 • system kontroli wersji Git (pracujemy w Bitbucket)
 • baza danych PostgreSql i zarządzanie nią przy pomocy narzędzia Flyway
 • mile widziana znajomość Elasticsearcha
 • testy integracyjne w Spocku (pisane w groovym), jednostkowe w JUnit
 • zarządzanie zależnościami – Maven
 • podstawowa znajomość Dockera
 • znajomość narzędzi CI/CD (mile widziane Bitbucket Pipelines)
 • mile widziana znajomość środowiska Azure lub innej chmury

Oferujemy:

 • współpracę w oparciu o umowę o pracę, na pełny wymiar czasu pracy (do negocjacji);
 • wynagrodzenie pomiędzy 9000 a 10500 zł brutto (UoP) (w zależności od doświadczenia);
 • nieformalną, przyjazną atmosferę pracy;
 • pracę przy długoterminowym, ciekawym projekcie;
 • dużą samodzielność w realizacji zadań;
 • wsparcie doświadczonych konsultantów;
 • udział w procesach decyzyjnych dotyczących rozwoju systemu;
 • dofinansowanie do urlopu i uczestnictwa w kulturze, premia roczna, premie uznaniowe i inne benefity;
 • elastyczne godziny pracy, start między 7 a 10;
 • możliwość udziału w szkoleniach, konferencjach itp;
 • wygodne biuro na Starym Mokotowie w Warszawie (nie mamy open space);
 • możliwość pracy zdalnej w uzgodnionym wymiarze.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@cas.org.pl lub za pośrednictwem serwisu NoFluff Jobs lub Pracuj.pl

W tytule maila prosimy wpisać „Java developer”.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji”.
Centrum Archiwistyki Społecznej zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Zgłoszenia przeglądamy na bieżąco, czekamy nie później niż do 31 marca 2023 r.

Jeżeli masz dodatkowe pytania, napisz do kierowniczki Działu Rozwoju Narzędzi Cyfrowych Ewy Majdeckiej: e.majdecka@cas.org.pl

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016), Centrum Archiwistyki Społecznej informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Archiwistyki Społecznej z siedzibą w Warszawie (02-516) ul. Rejtana 17, lok. 25/26/27, tel: 22 294 11 00.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Archiwistyki Społecznej możliwy jest pod adresem email iod@cas.org.pl .

3. Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko pracy (dalej „kandydat”) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji w ramach ogłoszonej rekrutacji na wolne stanowisko pracy przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu:

a. przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie danych określonych w przepisach prawa pracy, tj. w Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit b RODO;

b. przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie innych danych niż te określone w ppkt. a. powyżej, w tym dane zawarte w CV kandydata lub innych dokumentach rekrutacyjnych kandydata – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

c. realizacji prawnie uzasadnionych interesów – w tym kontaktu z osobą ubiegającą się o zatrudnienie oraz w przypadku roszczeń uczestników rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

4. Odbiorcami danych osobowych kandydata na wolne stanowisko pracy będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).

5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych kandydatów do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą na czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i później przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zakończenia rekrutacji.

7. Kandydaci posiadają prawo żądania od Administratorów Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8. Osobie przesyłającej aplikację w odpowiedzi na ogłoszenia o rekrutacji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.

10. Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.