Przejdź do treści
pozostałe oferty pracy

[zakończone] Archiwista Zakładowy / Archiwistka Zakładowa

Centrum Archiwistyki Społecznej prowadzi rekrutację na stanowisko: Archiwista Zakładowy / Archiwistka Zakładowa. Zgłoszenia przyjmujemy do 5 kwietnia 2022 roku (włącznie).

Twoje obowiązki:

W I etapie prac:

 • wdrożenie i aktualizacja wewnętrznych przepisów dot. archiwizacji i czynności kancelaryjnych;
 • procedowanie zmian w dokumentach określających zasady funkcjonowania kancelarii, archiwum zakładowego w tym JRWA oraz przeprowadzanie procedur akceptacji tych dokumentów przez Archiwum Państwowe;
 • doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją;
 • bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych;
 • szkolenie pracowników i współpracowników w zakresie znajomości przepisów kancelaryjno-archiwalnych.

W II etapie prac dodatkowo:

 • przejmowanie dokumentacji z komórek organizacyjnych;
 • przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji;
 • przeprowadzanie skontrum dokumentacji;
 • porządkowanie przechowywanej dokumentacji, przejętej w latach wcześniejszych w stanie
 • nieuporządkowanym;
 • udostępnianie przechowywanej dokumentacji;
 • wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej;
 • przeprowadzanie kwerend archiwalnych, czyli poszukiwanie w dokumentacji informacji na temat osób, zdarzeń, czy problemów;
 • inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu;
 • przygotowanie materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym.

Wymagania:

 • absolwenci kierunku archiwistyka lub historia ze specjalnością archiwistyka lub studium o kierunku archiwistyka lub ukończony kurs archiwalny 2 stopnia;
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia archiwum zakładowego w instytucji publicznej lub pracy w archiwum (w tym staże i praktyki) – min. 2 lata;
 • dobra znajomość obowiązujących przepisów prawa dot. instrukcji kancelaryjnej, narodowego zasobu archiwalnego i archiwów, klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
 • dobra znajomość obsługi pakietu MS Office, w szczególności programu Excel;
 • umiejętność planowania i organizowania pracy;
 • samodzielność, dokładność i skrupulatność;
 • umiejętność dobrej komunikacji i współpracy z innymi pracownikami;
 • wysoka kultura osobista.

Mile widziane:

 • znajomość systemu EZD PUW.

Oferujemy:

 • rodzaj umowy: umowa cywilnoprawna lub umowa o świadczenie usług;
 • wynagrodzenie: 1 500 zł brutto;
 • wymiar zatrudnienia: 40 h/mies.;
 • przyjazną atmosferę pracy;
 • dogodną lokalizację biura, blisko stacji metra Pole Mokotowskie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@cas.org.pl. W tytule maila proszę wpisać: „Archiwista Zakładowy/Archiwistka Zakładowa”.

Zgłoszenia przyjmujemy do 5 kwietnia 2022 r. włącznie.

W wiadomości prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji”.

Centrum Archiwistyki Społecznej zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna