wszystkie aktualności

Powstaje nowe, polsko-czeskie archiwum społeczne

W Lubrzy w woj. opolskim powstaje nowe archiwum społeczne na granicy polsko-czeskiej. Mieszkańcy i mieszkanki tych okolic zachęcani są do dzielenia się starymi fotografiami ze swoich domowych archiwów; zbiory zostaną zdigitalizowane, zaś oryginały wrócą do ich właścicieli. Materiały opublikowane zostaną na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy. Ponadto, planowane jest opracowanie wystawy stałej, która poprzez zbiory społeczne opowiadać będzie lokalną historię Lubrzy i okolic.

Archiwum powstaje w ramach projektu „Archiwum społeczne – Historia społeczności pogranicza / Společenský archiv – Historie pohraničního společenství”.

wszystkie aktualności