Przejdź do treści
wszystkie aktualności

Powstaje Archiwum Społeczne Zatorszczyzny

Do 18 września potrwa II Zatorski Tydzień Naukowców. W ramach wspólnego przedsięwzięcia gminy Zator i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie odbywają się wykłady, konferencje, konkursy oraz wywiady z mieszkańcami, które staną się częścią powstającego Archiwum Społecznego Zatorszczyzny.

W drugiej edycji Zatorskiego Tygodnia Naukowców biorą udział między innymi członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej oraz pracownicy Regionalnego Ośrodka Kultury.

W Archiwum Społecznym Zatorszczyzny są gromadzone, dokumentowane i digitalizowane zdjęcia, wspomnienia na temat życia codziennego i historii mieszkańców oraz rodzinne pamiątki. Zebrane archiwalia będą udostępniane na przykład na wystawach. Archiwum społeczne prowadzić będzie cyfrową bazę materiałów, która umożliwi pogłębienie wiedzy o przeszłości gminy Zator.

Osoby chcące podzielić się rodzinnymi archiwaliami, wiedzą oraz wspomnieniami, mogą skontaktować się z Działem Rozwoju, Oświaty i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Zatorze pod nr. tel. 33 8421 215 wew. 16. Wywiady i spotkania z mieszkańcami odbywają się w budynku przy Rynku 2.

– Projekt realizowany jest w ramach umowy partnerskiej naszej uczelni i gminy Zator. Przynosi obopólne korzyści. Dla naszych studentów jest to okazja do zdobycia wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z prowadzeniem wywiadów czy technicznej obsługi naszego ministudia, które mamy ze sobą do nagrywania relacji mieszkańców w ramach projektu „Zator Opowiedziany” – powiedział „Gazecie Krakowskiej” dr Konrad Meus z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

wszystkie aktualności