wszystkie aktualności

Lokalne Inspiracje – do dzieła!

Narodowe Centrum Kultury przedstawiło najciekawsze inicjatywy edukacyjno-kulturalne prezentujące dziedzictwo małych ojczyzn w publikacji podsumowującej drugą edycję konkursu pn. „Odkryj swój skarb”. Działacze kultury, edukatorzy, pasjonaci małych ojczyzn – to coś dla Was!

Do konkursu zgłaszano przedsięwzięcia, których celem było pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa i lokalnej tożsamości. Docenione działania dotyczą m.in.: zabytków, dziedzictwa przyrodniczego, twórczości artystycznej i sztuki ludowej, gwar i dialektów, mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych.

Publikacja „Lokalne Inspiracje –  do dzieła!” może stać się bodźcem do działania i poszukiwania nowych form aktywności. Dowiecie się z niej, jak krok po kroku realizować interesujące przedsięwzięcia z wykorzystaniem lokalnych zasobów oraz jak je utrwalić i spopularyzować za pomocą nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

Plik PDF jest do pobrania na stronie NCK.

wszystkie aktualności