wszystkie aktualności

Konkurs Narodowego Instytutu Dziedzictwa na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą współczesnej roli dziedzictwa kulturowego

Celem konkursu, zatytułowanego ,,Dziedzictwo kulturowe jako zasób rozwojowy”, jest popularyzacja wyników badań naukowych dotyczących współczesnej roli materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz zachęcenie młodych badaczy do prowadzenia dalszych badań w tym zakresie.

Autorzy mogą zgłaszać do konkursu prace dyplomowe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub doktorskie) obronione w latach 2018-2020, których elementem są oryginalne wyniki badań i analiz (ilościowych, jakościowych lub mieszanych), a których przedmiotem były następujące zagadnienia:

  • materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe jako zasób w zrównoważonym rozwoju społeczno-gospodarczym,
  • nowe formy interpretacji i prezentacji dziedzictwa kulturowego,
  • statystyka dziedzictwa kulturowego, w tym gromadzenie i upublicznianie danych o niematerialnym i materialnym dziedzictwie kulturowym,
  • inne, pokrewne do określonych w poprzedzających punktach zagadnienia.

W każdej z kategorii zostaną przyznane odpowiednio nagrody za I, II i III miejsce, a laureaci otrzymają nagrody pieniężne.

Aby wziąć udział w konkursie należy do 30 czerwca 2021 roku przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy .

Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza również do udziału w webinarze pt.: „Czym dla Polaków jest dziedzictwo kulturowe i czy uważamy je za istotne? I część prezentacji wyników badań Segmentacja psychograficzna – Polacy wobec dziedzictwa”.

Webinar odbędzie się 29 kwietnia o godzinie 14.00 na profilu facebookowym Narodowego Insytytutu Dziedzictwa.

Link do zapisów na webinar

Seria webinarów „Dziedzictwo kulturowe pod lupą. Wirtualne spotkania z badaczami” ma na celu prezentację prac badawczych podejmujących się m.in. opisania powiązań pomiędzy dziedzictwem a rozwojem lokalnym, rynkiem pracy, rozwojem sektorów kreatywnych, rewitalizacją, społeczeństwem, podkreślających szersze, wieloaspektowe oddziaływanie dziedzictwa na rozwój, wymianę wiedzy i inspiracji o współczesnych tendencjach badawczych dotyczących dziedzictwa jak również ich popularyzację. 

wszystkie aktualności