Przejdź do treści
Powrót do strony Archifest

Konkurs dla młodzieży na spot promujący polską kulturę – zgłoszenia do 26 października

Do 26 października osoby w wieku 10–17 lat mogą zgłosić swoje 30-sekundowe filmy w ramach projektu „Wizja przeszłości”.

To interdyscyplinarny projekt kierowany do młodych osób oraz nauczycielek i nauczycieli, który wykorzystuje technologię wirtualnej rzeczywistości i łączy edukację historyczną, kulturalną i patriotyczną. Projekt tworzą Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju i Centralny Dom Technologii CDT. Centrum Archiwistyki Społecznej jest patronem tego przedsięwzięcia.

W konkursie na spot promujący polską kulturę ważne są oryginalność pomysłu, immersyjność, poziom wykonania oraz wartość artystyczna. Konkurs zachęca młode osoby do stania się twórcami i twórczyniami kultury, a nie tylko jej biernymi odbiorcami i odbiorczyniami.

Powrót do strony Archifest